Soukenická 15

Praha 1

Kavárna CD

čtvrtek od 18.00

Samaří vzniklo v roce 2011 jako prostor pro výstavy, koncerty, autorská čtení, komorní divadlo, filmové projekce, tvůrčí dílny, přednášky a diskuse.

Samaří je prostor pro setkávání, rozhovory a sdílení názorů.

Samaří organizuje Sbor Církve bratrské v Praze 1.

Samaří pokračuje ve své činnosti díky spolupráci s domácím hospicem Cesta Domů započaté v roce 2016, kdy byla v prostorách předního domu zprovozněna Kavárna Cesty domů.

 

Samařané:

Jan Voves

vysokoškolský pedagog, vede tým dobrovolníků,

koordinuje program klubu Samaří, 

zajišťuje propagaci formou pozvánek a aktualizaci webových stránek.

Email: voves(a)zvahov.cz

Jana Šímová

sociální pracovnice,

koordinuje programy s lidskoprávní a sociální tématikou,

Email: janka.simov(a)gmail.com

Petr Štěpán

chemik,

stará se o finanční zabezpečení.

Email: petr1stepan(a)seznam.cz

Naďa Štěpánová

vedoucí sekretariátu, 

stará se o zázemí klubu.

Email: nada.stepanova(a)fbe.cz

Ludmila Beranová

ekonomka,

stará se o zázemí klubu.

Email: ber.ludmila(a)atlas.cz