Soukenická 15

Praha 1

Sbor CB

čtvrtek od 18.00

 

9. 6. Zázrak jménem les

Přednáška s promítáním fotografky

Denisy Mikešové o neobyčejných zážitcích

s úplně obyčejnými zvířaty v našich lesích.

 

 

 

19. 5. Váleční uprchlíci na cestě z Ukrajiny do Evropy

Dojmy z první linie na Hlavním

nádraží a v registračním středisku.

Beseda s dobrovolníky Tomášem

Fischerem a Martinou Cibulkovou.

 

 

5. 5. Křesťanství a politika v současném světě

Se synodním kurátorem ČCE,

bývalým velvyslancem v Izraeli

Jiřím Schneiderem o tom, jak snaha distancovat se

od křesťanství v politice přispěla k jeho zneužití.

 

 

21. 4. Chráněné krajinné oblasti v ČR

Několik zajímavých míst české přírody

představí Miroslav Dort, vedoucí oddělení CHKO

Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

 

 

24. 3. Sinčchondži: korejské nové náboženské hnutí

. . . . . a jeho misie v Česku

Religionistka Jitka Schlichtsová promluví o společenství Sinčchondži,

jehož misie se zaměřuje především na mladé křesťany.

 

 

10. 3. Kontemplativní vztah ke stvoření

Setkání s Robetrem Elva Frouzem se bude opírat

zejména o zkušenost lektora s doprovázením

kontemplativních duchovních cvičení v horách 

a s životem na otevřené venkovské faře. 

 

24. 2. Fotograf Karel Cudlín

Setkání s předním českým fotografem

a povídání o jeho současné tvorbě.

 

 

 

10. 2. Karpaty, bláto se lepí na paty

aneb po cestách Nikoly Šuhaje

na kole s Martinem Tušlem.

 

 

 

27. 1. Ve víru Velkého tance

Duchovní zkušenost přítomná v literárním díle C. S. Lewise.

Religionista Pavel Hošek přiblíží téma své nedávno vydané knihy.

 

Prezenčně ve Fofrkafe

 

13. 1. Obraz rodiny

Arteterapeut Jiří Mach se krátce zastaví

nad obrazy těch nejbližších - zejména otce a matky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 12. Spiritualita Moudrosti

V přednášce básníka a psychoterapeuta Adama Borziče

se vydáme po stopách Sofie a její spirituality

v ortodoxních i neortodoxních mystických tradicích.  

Online přes Zoom: https://us06web.zoom.us/j/2952652820

heslo: 8vt1Sp 

 

18. 11. Byl jsem na cestách a přijali jste mně

Beseda s kazatelem Církve bratrské Tadeášem Firlou

o pomoci cizincům a lidem na okraji společnosti.

 

 

 

4. 11. Spojení Praha – Jeruzalém

Vernisáž výstavy. Malířka Hana Alisa Omer

bude vyprávět příběh svého života na Slovensku, v Izraeli a v Praze

a prezentovat svoji tvorbu.

 

 

21. 10. Procházka hudbou a Netušenou radostí

Lydie Molnárová připravila tak trochu jiné setkání s cellem,

hudbou vybraných mistrů

a bratra Rogera, zakladatele kláštera v Taize.

 

 

7. 10. Mudrosloví v Bibli a v písemnictví Předního východu

Cílem přednášky Dalibora Antalíka, docenta na FF UK a faráře ČCE

je přiblížit některé společné prvky moudrých rčení

tradovaných ve starověkém Egyptě, Mezopotámii a Sýrii

a úvah známých ze starozákonních knih Přísloví, Jób či Kazatel.

 

23. 9. Než se probudím - střípky paměti

Vernisáž výstavy Mashy Volynsky. Promluví o tom,

co znamená ne/patřit do české společnosti?

Vystudovala historii a Středoevropská studia v New Yorku a Londýně.

Pracovala v médiích a v lidskoprávních neziskových organizacích.

V současnosti se zabývá psychoterapií.

 

10. 6. Jan Voborský a Jan Pudlák

Koncert jazzového dua.

Dva mladí hudebníci zahrají jazzové skladby

pro kytaru a klavír.

Na dvoře Soukenická 15.

 

 

13. 5. Tomáš Najbrt a Petr Šťastný

Hudebníci dvou různých generací představí svoji oblíbenou

hudební formu, preferované hudební nástroje, písně a skladby.

 

Přes aplikaci Zoom: https://zoom.us/j/91516413973

 

29. 4. Iniciativa Vlny solidarity

Bronislava Barošová, Jiří Linka a Barbora Čempelová

budou vyprávět o dobrovolnické pomoci

v uprchlických táborech v Řecku. 

Přes aplikaci Zoom: https://zoom.us/j/91516413973

 

16. 4. Hádala se duše s tělem

O vztahu těla a duchovního života

s rektorem kostela Pražského Jezulátka Pavlem Polou

Přes aplikaci Zoom: https://zoom.us/j/91516413973

Mimořádně v pátek od 18 hodin.

 

8. 4. Nebýt na vše sama - pomoc ženám v nouzi

Zuzana Fischerová představí

Poradnu pro ženy a dívky v Praze.

 

Přes aplikaci Zoom: https://zoom.us/j/91516413973

 

25. 3. Jídelna Kuchařek bez domova

Splněný sen jak bojovat jídlem proti sociálnímu vyloučení.

Ženy, které to ve svém životě neměly lehké, ale nevzdaly to.

Společně si otevřely bistro pro veřejnost, kde vaří čistě

rostlinné dobroty. Přes aplikaci Zoom: https://zoom.us/j/91516413973

 

11. 3. Jsme v tom všichni

aneb služby Sociální kliniky v době kovidové.

Přednáška terapeutky Mgr. Martiny Chmelové o službě pro potřebné,

kteří jsou ve složité životní situaci a potřebují získat

podporu a náhled. Přes aplikaci Zoom: https://zoom.us/j/91516413973

 

18. 2. Návrat ztraceného syna

Setkání s Rembrandtovým obrazem. Arteterapeut Jiří Mach připomene

souvislosti vzniku obrazu a evangelní text, který je jeho motivem.

Spíše než o přednášku z dějin umění půjde o sdílení zážitku s obrazem.

Přes aplikaci Zoom: https://zoom.us/j/91516413973

 

4. 2. Příroda Jižní Afriky

Přednáška Martina Molnára z jeho cest s promítáním fotografií. 

V kavárně Fofr Kafé Soukenda to ještě asi nepůjde, takže 

zase přes aplikaci Zoom: https://zoom.us/j/91516413973

 

28. 1. Mezi architekturou a poezií

Přednáška architektky, urbanistky a básnířky Anny Beaty Háblové,

autorky básnických sbírek Kry, Rýhy, Nevypínejte

a knih Nemísta měst, Města zdí: Život a smrt obchodních center.

Přes aplikaci Zoom: https://zoom.us/j/91516413973

 

14. 1. O kontemplativní modlitbě

Přednáška básníka a terapeuta Adama Borziče.

Přes aplikaci Zoom: https://feectu.zoom.us/j/8591666258.

 

 

 

10. 12. Místní místním

Ester Pacltová představí neziskovou organizaci Místní místním.

Tato organizace vytváří síť solidárních kaváren a míst, které

nabízejí zdarma drobné služby lidem bez domova a komukoliv, kdo

se ocitne v nouzi. Zahraje a zazpívá kapela Muzikanti bez domova.

Přes aplikaci Zoom: https://feectu.zoom.us/j/8591666258.

 

26. 11. Špicberky, země půlnočního Slunce

Lukáš a Simona Šimkovi budou vyprávět zkušenosti

ze své cesty v roce 2019. O tom, jak Arktida

v létě taje, kvete a lidské stavby se řítí dolů.

přes aplikaci Zoom: https://feectu.zoom.us/j/8591666258.

 

 

12. 11. Co chcete vědět o sociálních službách

Otevřené povídání s Mgr. Lucií Mervardovou,

ředitelkou neziskové organizace POHODA o tom,

proč podporují lidi s mentálním postižením a jejich rodiny,

jak to dělají a jak se může zapojit každý, kdo takové práci fandí.

přes aplikaci Zoom: https://feectu.zoom.us/j/8591666258.

 

29. 10. Co je evangelikalismus?

Přednáška religionistů Zdeňka Vojtíška a Miloše Mrázka

o evangelikalismu a jeho roli před minulými

i těmito prezidentskými volbami ve Spojených státech

přes aplikaci Zoom: https://feectu.zoom.us/j/8591666258.

 

 

15. 10. Křesťanské komunity Blízkého východu

Přednáška Jana Fingerlanda, redaktora Českého rozhlasu

(přes aplikaci Zoom:

https://feectu.zoom.us/j/8591666258)

 

 

1. 10. Jazzpresso

Mladí hudebníci Ema Nováková a Štěpán Kordík

uvedou skladby a písně s doprovodem jazzové kytary.

 

 

28. 5. Bartři Kočnarovi

Koncert pod fíkovým stromem bratří Jana a Pavla Kočnarových.

Na dvoře v Praze 1, Soukenická 15

a také přes Youtube stream na cb.cz/praha1.

 

14. 5. Buřiči v Bibli

Poezie, která se stala svatou.

Přednáška redaktora a publicisty Daniela Rause.

Online tentokrát přes Zoom na odkazu zde

vložte Meeting ID: 958 5225 2227, Password: 808754

 

7. 5. Vernisáž virtuální výstavy

Virtuální procházku výtvarným tvořením dětských klientů Letního domu

uvede ředitel této neziskové organizace Jan Bárta.

Online pomocí Youtube: https://youtu.be/Sex_p4pMilE

 

30. 4. Dějiny židovského národa po vzniku křesťanství

Se vznikem křesťanství judaismus nezaniknul

a v různých podobách projevuje

velkou životaschopnost dodnes.

Přednáška evangelického faráře Mikuláše Vymětala.

Online pomocí Skype: https://join.skype.com/dabbOOWEka3S

 

16. 4. Židovstvo předkřesťanské

Období, o kterém se evangelíci v Bibli nedočtou

přiblíží evangelický farář Jaroslav Pechar.

Zájemci přihlášení na FB událost budou moci

sledovat a diskutovat online pomocí Skype.

 

2. 4. Evangelium podle Jaroslava Foglara

Přednáška Pavla Hoška, profesora na ETF.

Zájemci přihlášení na FB událost budou moci

sledovat a diskutovat online pomocí Skype.

 

 

5. 3. Křesťanství a budhismus 

Přednáška Ivana Štampacha, docenta na katedře religionistiky

University Pardubice, o historii a současnosti vztahů,

dialogu a sdílení mezi těmito náboženstvími.

 

 

20. 2. Menšiny v Čínské lidové republice 

O tom, co znamená být příslušníkem menšiny

v Čínské lidové republice

s Olgou Lomovou, profesorkou na Filosofické fakultě UK. 

 

 

6. 2. Fotografie Karla Cudlína

Další setkání s fotografem Karlem Cudlínem

a představení jeho tvorby z uplynulých let.

 

 

 

23. 1. Cesta po španělském království

Královské paláce, katedrály, křesťanství a islám,

moře, flamenco - to vše je Španělsko.

Na malé putování po španělském království vás zvou  

Naďa a Petr Štěpánovi.  

 

16. 1. Jak Bůh mění lidské životy

Svědectví o službě ve vězení.

Jana Matulíková, kaplanka Věznice Vinařice

Bronislav Matulík, dobrovolník  

vězeňské duchovenské péče věznice Pankrác. 

 

 

 

5. 12. Karavana / autorský večer

Umělecká platforma Karavana sdružuje umělce

napříč obory a denominacemi. V rámci večera

představí tvorbu několika umělců a svoje aktivity. 

 

 

21. 11. Evangelium lesní moudrosti

Duchovní odkaz zakladatele skautingu E. T. Setona.

Přednáška Pavla Hoška,

vedoucího katedry religionistiky ETF UK. 

 

 

7. 11. Člověk jako politická bytost

Reflexe z perspektivy teologické antropologie.

Přenáška Petra Jandejska,

ředitele Institutu ekumenických studií. 

 

 

24. 10. Cesty současné ekospirituality

Přednáška básníka, religionisty

a psychoterapeuta Adama Borziče.

 

 

 

10. 10. Krajina Nového Zélandu

Promítání fotografii a povídání o novozélandské krajině

s krajinářskou architektkou Romanou Michalkovou.

 

 

 

3. 10. Hory Íránu a Kyrgyzstánu

Skupina sedmi přátel, Bára Kolouchová

a Tomáš Voves budou vyprávět a promítat

fotografie ze svých putování.

 

 

21. 9. Shirim Ashirim

Koncert na dvoře pod fíkovým stromem

v rámci akce Zažít město jinak.

 

 

 

30. 5. Petra Procházková

Beseda s novinářkou, spisovatelkou

a humanitární pracovnicí,

v současnosti redaktorkou Deníku N.

 

16. 5. Chris Vern

Autorské skladby zahrají

Kryštof Verner - trubka, zpěv

a Petr Svoboda - klavír.

 

25. 4. Grande Traversata

Vyprávění a fotografie Martina Tušla

z cesty na kole přes italské Alpy.

11. 4. Rach

Pásmo písní šansonového dua

Eliáš Urban a Mikuláš Tichý. 

28. 3. Mír ve Svaté zemi

O proměnách izraelské a palestinské společnosti

v posledních dvaceti letech a mírových aktivistech pohledem

zdomácnělého návštěvníka evangelického faráře Mikuláše Vymětala.

21. 3. Jak vzniká náboženství?

S religionistou Zdeňkem Vojtíškem

o vzniku a dynamice náboženských společenství

na příkladu stoletého vývoje Hnutí Grálu. 

7. 3. Večer s Lucií Vopálenskou

Rozhovor s redaktorkou Českého rozhlasu

nad aktuálními lidskoprávními tématy.

 

21. 2. Nevěstka Raab

Proč se ocitla v Bibli

a o čem vlastně je její příběh?  

Přednáška Jana Fingerlanda s diskusí. 

7. 2. Český Honza jako symbol češství?!

Kazatel Pavel Plchot bude spolu s námi

přemýšlet nad tím, jak se z hloupého  

"budižkničemy" stane moudrý král.  

24. 1. Barevný Izrael černobíle

Fotograf a pedagog Karel Cudlín

představí své dokumentární fotografie 

z izraelského života. 

10. 1. Sofia coby smíření protikladů

Hledání Sofie v ruském náboženském

myšlení a ikonografii. 

Přednáška teoložky Kateřiny Kočandrle Bauer. 

 

 

6. 12. Indonésie

Nasi Campur s Jakubem Sedláčkem,

Lucií Vovsovou  

a Magdalénou Vopařilovou. 

29. 11. Rozdělená společnost - co s tím?

Diskusní večer s novinářem,

spisovatelem a básníkem  

Martinem Fendrychem.  

1. 11. Spiritualita soucitu

Přednáška a seminář

s básníkem, psychoterapeutem  

a teologem Adamem Borzičem. 2. díl 

18. 10. Spiritualita laskavosti

Přednáška a seminář

s básníkem, psychoterapeutem  

a teologem Adamem Borzičem. 

4. 10. Strach a naděje v postoptimistické době

Přednáška teologa a religionisty

Pavla Hoška, profesora na ETF UK.  

 

31.5. Modlitba jako cesta k duchovní svobodě

Přednáška teoložky Ivany Noble

o hesychasmu v tradici východních křesťanů.

17.5. Žena pod závojem

Přednáška novinářky, spisovatelky a humanitární pracovnice

Petry Procházkové o tom, jaké je to

být ženou v islámské zemi.

3.5. Ještěři v Samaří

Koncert skupiny ve složení Kryštof Verner, Ladislav Knotek a Lukáš

Gregora prokládaný autorským čtením Daniele Wagnera.

 

19.4. Duše přírody

Esejista a religionista Lukáš Senft přiblíží

nové pohledy a nezvyklé výklady přírodního světa,

které mohou obohatit vnímání nás samých a naší spirituality. 

5.4. Neposlušná kůzlátka

Představení loutkového divadla Buchty a loutky pro děti i dospělé.

Režie: Vít Brukner

 

15.3. Taiwan z koruny stromu

Tomáš Soja Voves se s námi podělí o své zážitky,

dojmy a fotografie z půlročního pobytu v Asii.

 

1.3. Bůh v krizi?

Nečekané psychologické aspekty Boží osobnosti

v prvních kapitolách knihy Genesis

s teologem a překladatelem Alexandrem Flekem.

15.2. Kdo spraví mravy, když ne my?

O vztahu etiky a morálky

s evangelickým farářem Milošem Rejchrtem.

1.2. Nová náboženství a násilí

O vývoji nových náboženských hnutí, jejich vnitřní dynamice

a násilných konfliktech,které vznikají mezi nimi

a okolní společností, bude hovořit religionista Zdeněk Vojtíšek.

18.1. Kdo žije ve Svaté zemi?

Známé i neznámé národní a náboženské skupiny v Izraeli

a Palestinské autonomii s Janem Fingerlandem.

11.1. Sofia coby tajemná celost skutečnosti

Hledání Sofie v ruském náboženském myšlení a ikonografii

s Kateřinou Kočandrle Bauerovou.

 

 

7.12. Stopařem na této zemi

Ladislav Heryán, salesiánský kněz, biblista a pedagog,

představí svoji novou knihu.

23.11. Pavel Tigrid (1917-2003)

O jednom z nejvýznačnějších představitelů

československého exilu bude mluvit

socioložka Jiřina Šiklová.

9.11. Z Haute Route o kousek blíž k nebi

Martin Tušl bude promítat fotografie a vyprávět

o cestě z Chamonix do Zermattu a možná i jinam.

2. 11. Jak přežít to dětství?

Vyprávění Jana Bárty, ředitele Letního domu, z.ú.

o doprovázení ohrožených dětí a mladých rodin.

19. 10. Po křesťanství křesťanskost?

Vstříc humanistické spiritualitě.

Nad těmito a dalšími otázkami bude meditovat

básník a terapeut Adam Borzič.  

5. 10. Od nejchudších se máme co učit…

Terezie Kudrnová bude vyprávět o svých zážitcích

z dobrovolnických pobytů v Indii.  

1. 6. Sebastian trio

Koncert klasické hudby interpretované komorním souborem

ve složení: Kateřina Jansová (flétna),  

Simona Hečová (violoncello) a Alice Voborská (klavír).

18. 5. Místo křesťana v mezináboženských vztazích

Přehled historie a současných strategií vztahů.

Dialog, spolupráce, sdílení a křesťanská účast v nich.  

Přednáška religionisty Ivana Štampacha.

11. 5. Sýrie - země utrpení

O situaci na Blízkém východě s komentátorem ČRo,

politologem, filozofem a religionistou  

Janem Fingerlandem.

27. 4. Krása nejistoty

Přednáška bratislavského kazatele, básníka, prozaika

a výtvarníka Daniele Pastirčáka, autora básnických sbírek  

(Tehilim, Kristus v Bruseli …) a knih (Damianova rieka, Čintet …).

6. 4. Dobrá smrt

Přednáška socioložky a publicistky Jiřiny Šiklové,

autorky několika knih (Deník staré paní, Dopisy vnučce,  

Matky po e-mailu, Vyhoštěná smrt …).

30. 3. ... a ze svého těla spatřím Boha (Job 19,26)

Člověk jako mikrokosmos ve středověké židovské filosofii.

Přednáška Aleše Weisse - religionisty,

judaisty (Židovské muzeum v Praze).

16. 3. Večer plný p(l)ísní

Autorské písně souboru Flek v buši

jako inspirativní podhoubí pro všechny, 

kteří si někdy rádi zpívají a vymýšlejí.

2. 3. Kdo je můj bližní?

Knížku o roli církví v aktuální uprchlické krizi

uvede britský teolog Tim Noble, 

působící na ETF a KTF UK.

23. 2. Lidská dimenze totality

O psychologii komunismu bude přednášet

autor stejnojmenné knihy Jindřich Kabát,

psycholog, bývalý ministr kultury.

2. 2. Kam jsme dnes došli?

Česká společnost v odrazu dlouhodobých empirických výzkumů.

Přednáška Pavla Fischera, ředitele STEM,

bývalého velvyslance ve Francii a v Monaku.

19. 1. Kolem Annapurny

Pavel Dušek a Tomáš Voves promítnou fotografie

z treku nepálským Himalájem.

 

 

1. 12. Povoláním člověk.

Přednášet bude Karel Satoria,

farář na Dobříši a autor stejnojmenné knihy.

3. 11. Súfijské inspirace: Od jednoty k mnohosti...

Přednáška básníka a teologa Adama Borziče.

6. 10. Biblické litografie

Vernisáž výstavy profesorky Ivany Noble.

Hudbou doprovodí Štěpánka Škampová.

1. 6. Just kids

Vernisáž výstavy Kristýny Daňkové a Lucie Drábkové.

Hudbou doprovodí Marek Holan.  

25. 5. Soužití křesťanů a muslimů v budoucí Evropě

Diskuse s Tomášem Halíkem a Danem Drápalem.

Moderuje Pavel Černý, spolupořádá Institut Williama Wilberforce.  

18. 5. Moje představa Boha

Podle toho, jaká je naše představa Boha, takoví jsme křesťané.

Přednáška Ladislava Heryána.  

4. 5. Namibie – příroda a lidé jihozápadní Afriky

Přednáška přírodovědce RNDr. Lukáše Šimka.

 

27. 4. Negace jako program?

Přednáška socioložky PhDr. Jiřiny Šiklové

o současném českém pseudonacionalismu.

13. 4. 9 dní

Vernisáž výstavy obrazů, kreseb a grafik Petra Štěpána.

Uvede Petr Svoboda, ředitel Galerie výtvarného umění v Mostě.

Zahraje Capella Clementa.

30. 3. Člověk a dnešní společnost

Zkonzumuje nás konzum?

Přednáška evangelického faráře Miloše Rejchrta.

16. 3. Zážitky z Vietnamu

Jája Hušková se podělí o své dojmy a fotografie

z pobytu v jihovýchodní Asii.

24. 2. Dobrořečení jako životní styl

Rozhovor s Bohem může člověka těšit.

Přednáška letohradského faráře Václava Vacka. (19:30)

10. 2. Dobročinný bazar

Přijďte si vylepšit šatník nebo jen posedět u kávy či čaje a něčeho

k zakousnutí a podpořit tím dobrou věc. (Středa 18:30 - 21:30 hod.)

Otevřeno bude také v pátek 12.2. 15-21 a v neděli 14.2. 11-14 hod.

3. 2. The True Cost

Promítání dokumentárního filmu o oblečení,

které nosíme, o lidech, kteří ho vyrábějí,

a o vlivu tohoto průmyslu na náš svět. (POZOR od 19:00)

27. 1. Anna a Marie . kreslí a hraje

Vernisáž výstavy kreseb Anny Štifterové.

Písněmi doprovodí Marie Kaletová. (19:30)

 

 

9. 12. Ladakh zblízka

Klára Kolářová, Adam Velíšek a Tomáš Voves

se podělí o zážitky a fotografie z indického Himaláje .

2. 12. Saunování

Sluníčko svítí. Kamarádi nás mají rádi. Máme jídlo.

Máme pití. Nejsme v koncentráku … Tak si nestěžuj!!!

Autorská hra divadla Flek v buši .

25. 11. Meč v rukou božích?

O vztahu náboženství a násilí se Zdeňkem Vojtíškem,

religionistou, docentem na ETF a HTF UK.

18. 11. Dorothee Sölle: Mystika a vzdor

Meditace nad zásadním dílem

současné teologie s Adamem Borzičem.

11. 11. Modlitba po Osvětimi

Přednášet bude Karel Satoria, farář na Dobříši.

4. 11. Vernisáž výstavy

Václava Sokola a Pavla Rejchrta.

Renesančními a barokními skladbami

doprovodí Capella Clementa.

Promluví Ivo Binder.

21. 10. Terezie z Lisieux: Iluze nebo genialita?

Zemřela neznámá, 24-letá v klášteře v Normandii na konci 19. st.

Několik let na to ale doslova oblétla svět

a její poselství nepřestává oslovovat muže a ženy dodnes.

Přednáška Pavla Poly z Řádu bosých karmelitánů v Praze.

 

14. 10. Češi mezi vírou, nevírou a pověrou

Přednáška docenta Pavla Hoška,

vedoucího katedry religionistiky na ETF UK.

7. 10. V harfách duhy

Vernisáž výstavy

Pavly Habrdové, Marty Grulichové a Kateřiny Vostré.

Hudební doprovod Štěpán Chrást a Klára Šerých.

27. 5. Benefiční večer pro Straigh Talk Uganda

Charitativní happening plný hudby a slova.

Výtěžek podpoří tým dobrovolníků z řad studentů University of Glasgow,

kteří se v létě vydají do Ugandy přednášet místním dětem

o rizicích sexuálního života a nástrahách šířící se nemoci AIDS.

20. 5. Křesťané a nenávist k menšinám

Přednáška faráře Mikuláše Vymětala o tom,

co mohou křesťané dělat v situaci nárůstu nenávisti

vůči Romům, muslimům, uprchlíkům, gastarbajtrům.

13. 5. Literární večer

Autorská čtení křesťanských básníků :

Adam Borzič, Nicolai Ivaskiv, Magdaléna Šipková.

Hudební doprovod Jakub Sedláček a Bára Prokopová (kytara, zpěv).

6. 5. Namasté - dobrej den

MELA v Nepálu. Jak jsem pomáhal postavit školu

a co jsem kolem toho zažil.

Fotky a vyprávění od Martina Tušla.

22. 4. Jan Hus a dnešek

Přednáška prof. Ivany Noble

z cyklu k 600. výročí Mistra Jana Husa.

15. 4. Sodovka v jámě

Vernisáž výstavy studujících AVU a UMPRUM:

Tereza Čádová, Jan Čáda, Marta Hamplová,

David Ramdan, Vojtěch Verner a Tomáš Voves.

Hudba Štěpán Chrást, Václav Santolík, Jan Voborský a Kristýna Kuhnová

8. 4. Literární večer

Autorská čtení křesťanských básníků :

Kateřina Málková, Jan Škrob, Olga Richterová.

Hudba Ondřej Bernovský.

1. 4. G. F. Händel: Mesiáš

Velikonoční koncert sboru a orchestru Arcibiskupského gymnázia.

Od 19 hodin! Velký sál v zadním domě.

25. 3. Jan Hus - historický kontext

Přednáška faráře Jaroslava Pechara

z cyklu k 600. výročí Mistra Jana Husa.

18. 3. Literární večer

Autorská čtení křesťanských básníků :

Jonáš Hájek, Natálie Paterová, Roman Polách.

Hudba Marek Holan.

11. 3. Všichni jsme z královského rodu

Přednáška Václava Vacka, faráře z Letohradu.

4. 3. Možnosti

Vernisáž společné výstavy autorů: Mariana Alasseur,

Ivan van Chrasten, Murray Gooodsett, Tomáš Kubačka,

Jitka Navrátilová, Dagmar Šubrtová, Jan Tajboš.

Hudebně výstavu doprovodí jamování autorů.

25. 2. Dobročinný módní bazar

Přijďte si koupit cool oblečení a podpořit tím sociální projekty. Kolekce

připravila Kristýna Daňková, studentka Fakulty umění a designu UJEP.

Středa 18:30 - 22 hod., čtvrtek 26.2. 17 - 21 hod.

18. 2. Lámání předsudků

O spolupráci s obyvateli ústeckých Předlic

s Bárou Matysovou, studentkou FF UK.

Program je částí cyklu, na který je žádána podpora MKČR.

11. 2. Duchovní proudy Balkánu

Přednáška kazatele Jiřího Hofmana

s promítáním.

4. 2. Ohlédnutí nejen za Vánocemi

Vystoupení pěveckého sboru Kvas

pod vedením Michaely Kočnarové a Jakuba Matějky.

28. 1. Lépe hledět do tváře tygrovi, než úředníkovi

Vyprávění Matouše Šimka o dobrovolnické práci

v Indii organizované salesiány.

21. 1. Československý exil jako naše diaspora

Přednáška socioložky Jiřiny Šiklové

s následnou diskusí.

14. 1. Rozšířená domácnost

Prostor spočinutí, kde se objekty

inspirované domácností stávají otázkami.

Vernisáž výstavy Diany Winklerové.

Hudbou doprovodí Jamchestra

7. 1. Jazzový koncert a autorské čtení

Jazzové standardy zahrají Jan Voborský (kytara, zpěv) a

Pavel Husa (kontrabas). Ze své poezie bude číst Anna Háblová.

 

 

10. 12. Cantate Al(l)iorum

Adventní koncert komorního souboru z Kaplicka.

Renesanční písně (J. F. Boleslavský, T. Arbeau, C. de Sermisy a další).

3. 12. Poslední sny

Portrét tří žen během posledních týdnů jejich životů

Beseda s Martinou Špinkovou (Cesta domů).

Součást projektu Promítej i ty.

26. 11. Všechny moje děti

Dokument Ladislava Kaboše

o pomoci faráře Mariána Kuffy lidem v romských osadách.

Projekce a beseda s autorem.

19. 11. Andělská sešlost

Vernisáž výstavy obrazů Adély Oliva.

Úvodní slovo Daniel Kvasnička.

Hudbou doprovodí Klára Šerých a Štěpán Chrást

12. 11. Prokletí milého člověka

Divadlo Flek v buši: Kabaret inspirovaný knihou

Jacqui Marsonové Naučte se říkat ne.

Režie: Marta Ebenová.

5. 11. Hledání

Uvedení křesťanského básnického almanachu mladých autorů

Čtení: Jonáš Hájek, Adam Borzič, Natálie Paterová, Nicolai Ivaschiv,

Magdaléna Šipková. Hrou na housle doprovodí Kateřina Krejčová.

22. 10. Imaginární portréty

Vernisáž výstavy koláží Pavla Holeky,

autorská četba z knihy poezie Vábení slov.

Hudbou doprovodí sexteto AG.

15. 10. Indonésie brýlemi Jakuba Sedláčka

Vše co jste o Indonésii nevěděli

a styděli jste se zeptat.

8. 10. Mluvící šutr

Keltské experimentální duo

Ondřej Dobisík a Jan Parolek.

1. 10. Vernisáž výstavy

Evy Krejčové, Vladislava Najbrta a Milana Václavíka.

Hudbou doprovodí

Kamila Beranová a Marek Štěpán.

11. 6. Oskar Schindler

Přednáška Marka Šlechty

z cyklu Zachránci obětí holocaustu

s promítáním částí filmu

Schindlerův seznam .

4. 6. René Eichenmann

Koncert mladého saxofonisty,

člena skupin One a Kolorez.

28. 5. Postřehy z Bangladéše

Zážitky z cesty Zdeňka Lauschmanna

v rámci projektu organizace Adra

s promítáním.

21. 5. Hloubka ostrosti

Vernisáž výstavy obrazů

Patrika Hábla.

Hudbou doprovodí Kateřina Krejčová (housle)

a Eva Krejčová (klavír).

14. 5. Maxmilián Maria Kolbe

polský kněz, teolog a filosof.

Přednáška Marka Šlechty z cyklu

z cyklu Zachránci obětí holocaustu

s promítáním částí filmu Život za život.

25. 4. Popelka nazaretská

Hudebně literární pásmo,

text Václav Renč, hudba Vít Petrů,

soubor KOS, Lomnice nad Lužnicí.

(pátek 19:00 !)

24. 4. Modlitby básníků

Multižánrové (divadlo, hudba, tanec, výtvarno) představení

mladého souboru Flek v Buši.

Režie Marta Ebenová.

(velký sál v zadním domě, ČTVRTEK od 20:00!)

16. 4. Jesus Christ Superstar

Rocková opera v podání studentů

Arcibiskupského gymnázia.

(velký sál, začátek 19:00 !)

9. 4. Irena Sendler a Janusz Korczak

Přednáška Marka Šlechty

z cyklu Zachránci obětí holocaustu

s promítáním částí filmu.

2. 4. Epos o Mariánkovi / Omráčeni

Vernisáž výstavy fotografií

a básní Ondřeje Macla

o umírání jeho malého brášky

a výstavy obrazů Anny Sypěnové.

26. 3. Zdroje aktivního ateismu

Přednáška religionisty a teologa Pavla Hoška.

20. 3. Mládež v Samaří - ČTVRTEK od 19:00

Putování po Altaji

Vyprávění o měsíčním dobrodružství v divočině

s promítáním fotografií.

Prezentuje molekulární biolog Igor Grekov.

19. 3. Koncert Franty K. Bartáka

Autorské písně a skladby.

12. 3. Corrie ten Boom

Přednáška Marka Šlechty z cyklu Zachránci obětí holocaustu

s promítáním částí filmu Útočiště.

5. 3. Duše a krajina

Vernisáž výstavy Michala Čády a Ivany Štětkářové.

Hudbou doprovodí Kristýna Kuhnová trio

(vocal jazz/bossa-nova).

26. 2. Koncert skupiny Ryba

Autorské písně ovlivněné různými žánry,

nejčastěji blues.

12. 2. Jorge Perlasca

Přednáška Marka Šlechty z cyklu Zachránci obětí holocaustu

s promítáním částí filmu Perlasca.

6. 2. Mládež v Samaří - ČTVRTEK od 19:00

Říkejte mi Kuču

Projekce dokumentárního filmu z Jednoho světa

o pronásledování homosexuálů v Ugandě.

Diskuse s psychologem Markem Macákem.

5. 2. Může nemocná církev uzdravit nemocnou společnost?

Přednáška katolického faráře Václava Vacka s diskusí.

29. 1. Ohlédnutí za adventem

Vystoupení pěveckéhpo sboru Kvas

pod vedením Michaely Kočnarové a Jakuba Matějky.

22. 1. Annette Monod

Přednáška Marka Šlechty z cyklu

Zachránci obětí holocaustu

s promítáním částí filmu Zátah.

15. 1. Proces

Vernisáž výstavy obrazů Petra Háši a Vladimíra Adamoviče

Hudbou doprovodí komorní kvarteto studentů AG.

a Kamila Beranová (klavír) s Markem Štěpánem (saxofon).

 

 

 

11. 12. Spravedliví mezi národy

S lektorem a dirigentem Markem Šlechtou

o statečných,

kteří pomohli lidem přežít holocaust.

4. 12. Kouzlo kopců

Povídání Martina Tušla

o touze podívat se na svět z výšky.

Přes Col du Tourmalet na vrcholky Pyrenejí.

 

 

27. 11. Půst v teorii i praxi

Přednáška evangelického faráře Jaroslava Pechara.

20. 11. Papež František: inspirace pro nekatolíky?

Diskuse s básníkem a teologem Adamem Borzičem.

13. 11. Mluvící Šutr

Koncert Onřeje Dobisíka a Jana Parolka s hosty.

6. 11. Malý svět

Vernisáž výstavy fotografií studentky FAMU Shan Xiaohui.

23. 10. Kamila Beranová a hosté

Hudební vystoupení a představení

knihy Jany Šrámkové Zázemí s autogramiádou.

16. 10. Ingmar Bergman: Hosté večeře Páně

Hostina lásky pro ty, kteří se nenaučili lásku cítit.

Hraje divadelní soubor Sumus.

9. 10. Milujte své nepřátele

Promítání dokumentárního filmu o Přemyslu Pitterovi.

Beseda s autorem Tomášem Škrdlantem.

2. 10. Noc v nebi

Vernisáž výstavy obrazů MICLa.

19. 6. Čerstvě pražená hudba

Ester Pacltová a spol. + hosté.

Závěrečný koncert před prázdninami.

12. 6. Bible a psychoterapie

Přednáška lékaře, psychoterapeuta a religionisty

Prokopa Remeše s besedou.

29. 5. Mexiko s ochutnávkou

Alžběta Plevová přiblíží své zážitky a dojmy z pobytu v Mexiku.

 

22. 5. Domy a stromy

Vernisáž výstavy obrazů Jany Turecké.

Hudbou doprovodí Mluvící šutr (Ondřej Dobisík a Jan Parolek).

15. 5. Pouť do Compostely

Se Zdeňkem Lauschmannem o putování do Santiaga de Compostela.

 

24. 4. Vernisáž výstavy studentů AVU (současných a budoucích).

Hudbou doprovodí kvarteto studentů AG (Vivaldi)

a Jan Voborský a spol. (jazz).

17. 4. Romský večer

Hosty budou Adéla Lábusová z ČvT, Rado Kováč, romský hudebník,

Ervin Demeter, bratr autora Romských pohádek

a Martina Špinková, která pohádky ilustrovala.

10. 4. Afghánistán před odchodem NATO

aneb co se po dvanácti letech války podařilo a co ne.

Přednáška Matyáše Zrna s promítáním.

3. 4. Kohouti kokrhají všude stejně

S Janem Bártou, ředitelem ADRA,

o tom jak pomáhat a neškodit.

25. 3. Jesus Christ Superstar

Slavný muzikál v provedení studentů Arcibiskupského gymnázia.

(PONDĚLÍ 19:30 ve velkém sále v zadním domě.

Od 19:00 do 19:20 otevřena výstava Jaroslava Šerých).

20. 3. Duchovní grafické listy Jaroslava Šerých.

Vernisáž výstavy s průvodním slovem autora.

Hudbou doprovodí Ondřej Bernovský, student AMU (cembalo),

a Anežka Fojtíková, studentka konzervatoře (hoboj).

13. 3. Poezie a duchovní zkušenost

Básník a publicista Adam Borzič se zamýšlí nad příklady

Jana z Kříže a José Angel Valenteho.

6. 3. Jednota bratrská - nezvedené dítko české reformace?

O počátcích JB s farářem Jaroslavem Pecharem.

27. 2. Ilegální máma

Projekce filmu z Jednoho světa a beseda s Pavlou Redlovou,

koordinátorkou projektů pomoci migrantům z Člověka v tísni.

20. 2. Poslední večeře

Vernisáž výstavy Jana Bárty, ředitele ADRY, a Jakuba Kudrny.

13. 2. Obraz jedna báseň

Komentovaná prohlídka výstavy Ralfa Mošta,

autorské čtení básní, exkurze do historie vizuální poezie.

6. 2. Mrazivá krása Laponska a hřejivá atmosféra severu

Povídání o cestách Martina Tušla s promítáním.

30. 1. Putování manželů Šimkových po Indii

Poznávání života indických měst, vesnic a přírody.

23. 1. Rozevírání

Autorské čtení básní Adama Borziče.

Hudební doprovod skupina Amplify.

16. 1. Japonsko historické, duchovní a každodenní

Povídání a promítání z cesty Petra Vernera.

16. 1. 19:00 Obraz jedna báseň

Minivernisáž výstavy Ralfa Mošta

9. 1. Jan Zrzavý

Přednáška Tomáše Kučery s promítáním.

 

 

19. 12. Adventní večer s Kvasem

Pěvecký sbor vedený Michaelou Kočnarovou

a Jakubem Matějkou po roce opět v Samaří.

12. 12. Náruč - jedno z Božích jmen

O výsadním postavení člověka před Bohem.

Setkání s Václavem Vackem, farářem z Letohradu.

5. 12. Pod prahem svítá

Koncert barokně-jazzového souboru Transitus Irregularis.

Hudba a písně na texty básní Bohuslava Reynka.

Ze stejnojmenné sbírky čte Daniela Sedláčková.

28. 11. Čerstvě pražená hudba/Zázemí

Trocha hudby v podání Ester Pacltové, Martiny Centové a spol.

Autorské čtení z připravované knihy

spisovatelky Jany Šrámkové.

21. 11. Beznadějný romantik

Vernisáž výstavy Aleše Nováka, studenta VŠUP.

Jan Voborský - jazzová sólová kytara.

14. 11. Současná rodina v ČR - krize manželství?

Beseda s přední českou socioložkou Jiřinou Šiklovou.

7. 11. Slyšte slovo Hospodinovo, sodomští náčelníci!

Duchovnost a umění ve střetu s konformitou

a mocnými tohoto světa. 

Přednáška Tomáše Kábrta z ČBS

s promítáním a besedou.

31. 10. Déšť v Samaří

Veřejná zkouška vokálního souboru Geshem.

Účastníci se budou moci připojit k nácviku

spirituálů a písní z Taizé.

17. 10. Křesťanská mystika

Přednáška evangelického faráře Jaroslava Pechara.

Hudební doprovod na ukulele.

 

10. 10. Moje šílené století

Beseda se spisovatelem Ivanem Klímou, jedním z nejvýznamnějších

a nejpřekládanějších českých spisovatelů druhé poloviny 20. století.

Autogramiáda. Hudbou doprovodí jazzové studentské trio.

 

3. 10. Eseje o Natálce

Fedor Gál představí části z připravovaného dokumentu o Natálce.

Její rodina se stala obětí rasově motivovaného žhářského útoku.

 

26. 9. Hlad

Film přináší šokující pohled na osudy komunit a konkrétních lidí,

kteří se na třech kontinentech ocitli v pasti současných poměrů.

Beseda po projekci s vedoucím Rozvojovky (sekce Člověka v tísni)

Janem Svitálkem, koordinátorem mezinárodního projektu V4Aid.

19. 9. Šumavské jahody

Vernisáž výstavy grafik Ladislava Sýkory.

Hudbou doprovodí Jill Trio: Lucie Cihlářová - housle,

Irena Bryndová - violoncello, Jana Pláničková - akordeon.

 

20. 6. Alternativně-rockový experiment

Jan Voborský a Jan Paclt.

Poslední setkání v Samaří ve školním roce 2011/12.

13. 6. Krev v mobilech

Promítání filmu z festivalu Jeden svět s diskusí.

Součást projektu "Promítej i ty".

 6. 6.  Píseň písní

Scénické čtení a rozhovor s Danielem Rausem, šéfredaktorem ČRo6,

nad jeho přebásněním Písně písní.

30. 5. Do kriminálu snadno a rychle

Beseda s Bronislavem Matulíkem,

Romanem Šťastným a Jiřím Pilným o knize Diesel II.

23. 5. Neznámá známá Leonardova Poslední večeře

Přednáška Tomáše Kučery.

16. 5. Rabi Löw a Golem

David Toušek představuje 3D animaci

v podání studia 3BOHEMIANS.

9. 5. Bytosti a znamení

Vernisáž výstavy kreseb Martiny Špinkové.

Hudbou doprovodí Tereza Špinková (violoncello)

a Eva Riebová (klavír).

2. 5. Eva Henychová

Recitál folkové šansoniérky.

25. 4. Zastav se / Čerstvě pražená hudba

Autorské čtení poezie Daniely Sedláčkové.

Ester Pacltová (kytara, zpěv), Michal Voldřich (kytara),

Martina Centová (zpěv), Markéta Sadilová (klavír).

18. 4. Farář v nemocnici?

Osobní zkušenosti s duchovní péčí ve zdravotnictví.

Přednáška a rozhovor s Jáchymem Gondášem,

kazatelem BJB na Topolce.

11. 4. Vernisáž prací mladých fotografů

Hudbou doprovodí Jakub Sedláček a Kryštof Verner.

4. 4.   Vesnice ve fotografiích

Přednáška Jindřicha Štreita s promítáním

fotografií autora a jeho studentů.

28. 3. Melodymakers Ústí a Kladna

Martin Vacek a Jonatan Kaleta (kytary, zpěv).

21. 3. Dojmy z cesty do Japonska

Promítání videa Petry Kaprálové

z nedávné cesty.

14. 3. Problémy moci a násilí

Přednáška profesora Jakuba S. Trojana

s následnou diskusí.

  7.  3. Největší přání

Rozhovor nad dokumentem Jana Špáty

a jeho zracadlová reflexe

v podání mládeže Církve bratrské.

 

29. 2.  Mistr Jan Hus – syn své doby

Přednáška faráře Jaroslava Pechara s diskusí.

Hudební improvizace vede Marek Holan.

 

22. 2.  MeloDive

Indie trio. Autorské písně Markéty Zajícové (zpěv, klavír),

Peter Heider (baskytara), Marek Holan (bicí).

 

15. 2.  Faustiáda

Loutkové divadlo. Hrají studenti AG, úprava textu

a režie Martina Moravcová. Hudební improvizace

Jakub Sedláček (kytara).

 

 1. 2.   Libanon na lyžích a na kole

Fotografie a videoprojekce ze svých cest

komentuje Martin Tušl

 

25. 1.  Dá se to přežít?

Beseda s Václavem Vackem,

katolickým farářem z Letohradu

a mnohaletým vedoucím manželských seminářů.

 

18. 1.  Poutníkova cesta

Projekce záznamu divadelního

představení podle knihy Johna Bunyana

v režii Marky Míkové.

Diskuse s překladatelem Tomášem Míkou.

 

11. 1.   Brána naděje

Vernisáž výstavy fotografií Jindřicha Štreita.

Hudebními improvizacemi doprovodí

Jan Voborský a Jan Paclt.

 

  4. 1.   Misie v Africe - Adopce nablízko

Rozhovor s páterem Jaroslavem Mikešem

o působení salesiánů u nás i v Africe.