Soukenická 15

Praha 1

Sbor CB

čtvrtek od 18.00

 

16. 1. Jak Bůh mění lidské životy

Svědectví o službě ve vězení.

Jana Matulíková, kaplanka Věznice Vinařice

Bronislav Matulík, dobrovolník  

vězeňské duchovenské péče věznice Pankrác. 

 

23. 1. Cesta po španělském království

Královské paláce, katedrály, křesťanství a islám,

moře, flamenco - to vše je Španělsko.

Na malé putování po španělském království vás zvou  

Naďa a Petr Štěpánovi.  

 

6. 2. Fotografie Karla Cudlína

Další setkání s fotografem Karlem Cudlínem

a představení jeho tvorby z uplynulých let.

 

 

Dále připravujeme: 

20. 2.  Olga Lomová, sinoložka, profesorka na FF UK

19. 3.  Pavel Hošek, profesor na ETF UK 

2. 4.  Daniel Raus, novinář a publicista

16. 4.  Hana Alisa Omer, izraelská grafička a malířka