Soukenická 15

Praha 1

Kavárna CD

čtvrtek od 18.00

1. 11. Spiritualita soucitu

Přednáška a seminář

s básníkem, psychoterapeutem  

a teologem Adamem Borzičem. 2. díl 

Dále připravujeme: 

15. 11.  Kateřina Bauerová, teoložka

6. 12.   Indonésie - Jakub Sedláček, Lucie Vovsová, Magdalena Vopařilová