Soukenická 15

Praha 1

Sbor CB

čtvrtek od 18.00

 

24. 10. Cesty současné ekospirituality

Přednáška básníka, religionisty

a psychoterapeuta Adama Borziče.

 

 

 

7. 11. Člověk jako politická bytost

Reflexe z perspektivy teologické antropologie.

Přenáška Petra Jandejska,

ředitele Institutu ekumenických studií. 

 

 

21. 11. Evangelium lesní moudrosti

Duchovní odkaz zakladatele skautingu E. T. Setona.

Přednáška Pavla Hoška,

vedoucího katedry religionistiky ETF UK. 

 

Dále připravujeme: 

5. 12.   Karavana, platforma umělecky činných lidí  

23. 1.  Naďa Štěpánová - Španělsko