Soukenická 15

Praha 1

Kavárna CD

čtvrtek od 18.30

3. 11. Súfijské inspirace: Od jednoty k mnohosti...

Přednáška básníka a teologa Adama Borziče.

24. 11. Povoláním člověk.

Přednášet bude Karel Satoria,

farář na Dobříši a autor stejnojmenné knihy.