Soukenická 15

Praha 1

Kavárna CD

čtvrtek od 18.30

23. 2. Lidská dimenze totality

O psychologii komunismu bude přednášet

autor stejnojmenné knihy Jindřich Kabát,

psycholog, bývalý ministr kultury.

2. 3. Kdo je můj bližní?

Knížku o roli církví v aktuální uprchlické krizi

uvede britský teolog Tim Noble, 

působící na ETF a KTF UK.

16. 3. Večer plný p(l)ísní

Autorské písně souboru Flek v buši

jako inspirativní podhoubí pro všechny, 

kteří si někdy rádi zpívají a vymýšlejí.

30. 3. ... a ze svého těla spatřím Boha (Job 19,26)

Člověk jako mikrokosmos ve středověké židovské filosofii.

Přednáška Aleše Weisse - religionisty,

judaisty (Židovské muzeum v Praze).

Dále připravujeme: 

27.4. Daniel Pastirčák