Soukenická 15

Praha 1

Sbor CB

čtvrtek od 18.00

 

30. 3. Poetická ekologie podle Andrease Webera

Básník a psychoterapeut Adam Borzič představí hlavní obrazy 

a myšlenky současného německého biologa a filosofa přírody.

Poetická ekologie pojímá svět jako živý a citlivý celek.   

Pokusíme propojit jeho vizi se současnou spiritualitou stvoření.