Soukenická 15

Praha 1

Sbor CB

čtvrtek od 18.00

 

12. 10.Slam poetry jako angažované umění

Tukan (Robert Netuka) představí slam poetry

jako vhodnou uměleckou formu pro angažovanou činnost.   

Konkrétní ukázky slamového přednesu budou doplněny

o autorovy osobní i pracovní zkušenosti.