Soukenická 15

Praha 1

Sbor CB

čtvrtek od 18.00

 

27. 1. Ve víru Velkého tance

Duchovní zkušenost přítomná

v literárním díle C. S. Lewise.

Religionista Pavel Hošek přiblíží

téma své nedávno vydané knihy.

 

10. 2. Karpaty, bláto se lepí na paty

aneb po cestách Nikoly Šuhaje

na kole s Martinem Tušlem.

 

 

 

24. 2. Fotograf Karel Cudlín

Setkání s předním českým fotografem

a povídání o jeho současné tvorbě.

 

 

 

10. 3. Kontemplativní vztah ke stvoření

Setkání s Robetrem Elva Frouzem se bude opírat

zejména o zkušenost lektora s doprovázením

kontemplativních duchovních cvičení v horách 

a s životem na otevřené venkovské faře.