Soukenická 15

Praha 1

Sbor CB

čtvrtek od 18.00

4. 5. - 31. 5. 2023 Fragmenty

 

MgA. Barbora Vovsová (1991)

Absolvovala AVU v roce 2018, obor sochařství ve škole Jaroslava Róny (2012-13) a Lukáše Rittsteina (2013-18).

 

„Zajímá mě především vše, co souvisí se vznikem, růstem, koloběhem a skladbou hmoty v její elementární podobě. Zkoumám mikrostruktury a vnitřní stavbu organismů i látek, principy nabývání a množení rostlin, živočichů či nerostů. Následně svou prací napodobuji procesy tvorby probíhající v přírodě. Vycházím také ze svých abstraktních a ornamentálních kreseb, chápu je také jako potencionální základní uspořádání některých větších celků. Současně mě ovlivňuje i architektura a lidové umění."

 

Některé předchozí výstavy:

She Sells Seashells, Pragovka Gallery (2013)

Urban Jungle, Walter Brick Gallery, Kasárna Karlín(2013)

Art Prague, Celetná 12 (2011, 2012)

Festival pro židovskou čtvrť“, Boskovice (2021)

Mégethos 28, Kampus Hybernská(2021)

„Klášterní zahrada 2020", Broumovský kláštěr

Festival „Take Care“, Františkánská zahrada (2020)

„Fotosyntéza", Art Space NOV, Pardubice (2020) 

„Art Garden" - summer project of Experimental Space NoD, Dlouhá 33, Prague (2019)

Museu da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (2017)

Festival „Oživme Prameny", Prameny, Cheb (2016)

 

4.11. - 30.11.2021 Spojení Praha - Jeruzalém

Výstava obrazů

 

Hana Alisa Omer

Izraelská grafička a malířka Hana Alisa Omer se narodila jako Alžběta Loewyová v roce 1947 v Dunajské Stredě na jižním Slovensku v židovské rodině. Oba její rodiče přežili koncentrační tábory. Její rodný jazyk je maďarština, od útlého dětství však chodila do slovenských škol. Vystudovala v Bratislavě střední Školu uměleckého priemyslu (ŠUP). V roce 1967 odjela s matkou navštívit tety do Izraele a už se nevrátila. V Izraeli získala stipendium na výtvarné Akademii Bezalel v Jeruzalémě, kde studovala grafiku. Později pracovala jako grafička v nakladatelství a zároveň se věnovala vlastní volné tvorbě. V posledních letech žije v České republice, kde pracuje její bratr, synovec a syn. Zdroj: Paměť národa

 

Během vernisáže autorka přiblíží svůj životní příběh a představí svoji tvorbu.

 

23.9. - 31.10.2021 Než se probudím - střípky paměti

Výstava obrazů a koláže

 

Masha Volynsky

Masha (1984) vystudovala historii a Středoevropská studia v New Yorku a Londýně. Pracovala v médiích a v lidskoprávních neziskových organizacích. V současnosti se zabývá psychoterapií. Žila v Rusku, USA, Anglii a v Česku. Všechny tyto země a kultury dodnes nosí v sobě, zejména v podobě vzpomínek a snů. Maluje ve svém volném čase. 0brazy odkazují na její vzpomínky přetvořené do jiné, často snové podoby.

 

Během vernisáže autorka promluví o zkušenostech s vnímáním odlišnosti v Česku a v jiných zemích a o tom, jak se změnil vztah k jinakosti během posledních let.

 

od 7. 5. 2020 Virtuální procházka výtvarným tvořením dětských klientů Letního domu

Jedná se o kolekci přibližně padesáti obrázků napříč časem, dokumentující chvíle setkávání dětí z dětských domovů na pobytech Letního domu. Tam se se děti chopily štětců - někdy jen rozevřely dlaně svých rukou a pustily se do tvoření.

Jak známo, obrázky namalované dětskou rukou dokážou vypovědět o autorovi více než dlouhé odstavce slov. Malování však častokrát dokáže ještě víc. Dokáže otevírat i srdce těch, kteří prošli neradostnými začátky svých životů. Pomáhá jim objevovat sebe sama a nahlížet na svůj životní příběh z různých perspektiv.

Pracovníkům Letního domu udělá radost, pokud se Vám výstava dětského tvoření bude líbit, když jejich práci s dětmi podpoříte finančním darem přes portál https://www.darujme.cz/projekt/592 nebo na účet veřejné sbírky Letního domu 406 406 406/0300

 

O Letním domě

 

Proč jsme tady?

Letní dům pomáhá a motivuje děti i mladé lidi, vyrůstající v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí, k prožívání šťastného dětství, směřujícímu k samostatnému a plnohodnotnému životu.

S kým pracujeme?

- S dětmi a mladými lidmi ve věku od 7 do 26 let, kteří mají osobní zkušenost s ústavní výchovou.

- S rodinami ohrožené sociálním vyloučením.

- S pěstounskými rodinami ve výkonu pěstounské péče (dle zákona 359/1999 Sb.)

 

Jak pracujeme?

- Setkáváme se s dětmi a s mladými lidmi přímo v dětských domovech nebo na pobytech, které pro ně pravidelně pořádáme.

- Poskytujeme registrovanou sociální službu sociální rehabilitace dle § 70 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

- Pomáháme rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.

- Podporujeme a rozvíjíme fungování ohrožených rodin tak, aby nedošlo k odebrání dítěte.

- Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče, protože jsme držiteli pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dítěte, ve znění pozdějších předpisů.

- Poskytujeme výchovnou a poradenskou péči pěstounům při výkonu pěstounské péče a sledujeme výkon pěstounské péče.

 

7. 5. 18:00 Virtuální vernisáž přes Youtube odkaz: https://youtu.be/Sex_p4pMilE

Práce si můžete prohlédnout v záložce fotogalerie

 

 

 

6. 10. - 3. 11. 2016 Biblické litografie

 

Ivana Noble

 

Ivana Noble (1966) je profesorkou ekumenické teologie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Zároveň vypomáhá jako farářka Církve československé husitské v Praze na Zbraslavi. Publikovala řadu odborných teologických knih a článků v sedmi jazycích. Českému čtenáři může být známá její habilitační práce, která vyšla pod názvem Po Božích stopách: teologie jako interpretace náboženské zkušenosti (CDK, 2004); nebo knihy o pravoslaví na Západě, které vydala spolu s kolektivem autorů, jako Cesty pravoslavné teologie na Západ (CDK, 2012) a Mnohohlas pravoslavné církve na Západě (CDK, 2016). Vedle odborných věcí nalezneme také útlou knížku Opravna duší (Calder, 2012), sbírku jejích ranních úvah, původně vysílaných v Českém rozhlase, prokládaných poezií a litografiemi. Drobná literární tvorba, kresba, malba a grafika jsou jejím celoživotním zájmem. V mládí studovala výtvarnou výchovu v Plzni u Karla Siky. Pro litografii ji mnohem později získala její přítelkyně Jana Truksová, bez níž by vystavovaná díla nevznikla. Všechny práce jsou tištěny v litografické dílně Petra Korbeláře.

 

Předchozí výstavy:

Minigalerie Palma, Benešov (2011)

Plein van Siena, Amsterdam (2012)

Ikony a obrazy biblických příběhů, společně s Dobromirem Dimitrovem, Galerie Bulharského kulturního institutu v Praze (2013)

Cyrilometodějské oslavy na Velehradě (2013)

Kostel U Jákobova žebříku, Praha (2016)

Její práce vyly vystaveny na dalších společných výstavách:

Kámen, barvy, papír: Litografická dílna Petra Korbeláře, Hollar, Praha (2014) Grafika roku 2015, Clam-Gallasův palác, Praha (2016) Jákob v současném výtvarném umění, U Jákobova žebříku, Praha (2016)

 

Obrázky je možné si prohlédnout

v provozní době kavárny Cesty domů.

 

 

1. 6. - 10. 6. 2016 9 Just kids

Výstava fotografií

 

Kristýna Daňková

 

je mi 21 let a bydlím na severu krásných čech, v ústí nad labem. mou touhou je zachytit upřímné a opravdové fotografie, které nám připomínají kým jsme, a kým jsme bývali. momentálně studuji na FUD - fakultě umění a designu v Ústí. 

http://kristydankova.wix.com/photography

 

Lucie Drábková

 

Studuje na Saint Luc Liège v Belgii

https://www.flickr.com/photos/54195796@N02/

 

Výstava bude otevřena také během Noci kostelů 10.6. od 20 hodin.

 

 

13. 4. - 18. 5. 2016 9 dní

Výstava obrazů, kreseb a grafiky

 

Petr Štěpán

 

Narodil se 17.4. 1953 v Chocni

Vystudoval pražskou konzervatoř a v letech 1978 až 1984 Akademii výtvarných umění v Praze. Je členem Umělecké besedy, Sdružení českých umělců grafiků Hollar a skupiny Corpora S. Věnuje se malbě, grafice a kresbě. Též realizacím v architektuře, převážně sakrální, v časté spolupráci s Pavlem Šleglem. Žije a pracuje v Českém Brodě, kde je i varhaníkem v kostele sv. Gotharda.

 

Do 23.4. 2016. Otevřeno denně kromě neděle od 10 do 18 hodin

(za přítomnosti autora).  

Pak jen ve středu od 19 do 21 hodin

v rámci programů klubu Samaří 27.4. a 18.5. 2016.  

 

 

27. 1. - 14. 2. 2016 Anna a Marie . kreslí a hraje

Výstava kreseb

 

Anna Štifterová

 

*1988 v Praze

Studuje doktorát z biologie a kreslí pro radost.

Má své oblíbené básníky a její drobné kresby jsou často ilustracemi k jejich slovům. Tajně si myslí, že obrázek, na kterém není kočka / strom / moře / mrak / fialka / hora / slunce / hrnek čaje, za moc nestojí.

 

 

 

 

 

4. 11. - 6. 12. 2015

Krajina symbolu/

Zátiší a symboly

Výstava obrazů a grafik

 

Pavel Rejchrt

se narodil r. 1942 v rodině kazatele Jednoty českobratrské (dnes Církev bratrská). Absolvoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu r. 1966. Téhož roku byl přijat jako kandidát do Svazu čs. výtvarných umělců. Po čtvrtletém působení ve funkci seniorátního vikáře ČCE koncem r. 1969 rozváže duchovenský pracovní poměr a nastupuje dráhu výtvarného umělce ve svobodném povolání. V letech 1972–1991 kvůli obživě příležitostně restauruje sgrafita, fresky, záklopové stropy. Účastnil se několika kolektivních a uspořádal nejméně dvě desítky samostatných výstav, naposledy v Brémách (r. 2012). Souběžně s výtvarným tvořením pracuje literárně, píše básně, reflexivní kratší prózy i rozsáhlejší lyrizující romány, vydává i dvě sbírky svých polistopadových příležitostných kázání. Své literární práce většinou sám ilustruje. Vydal dosud devatenáct knih, dvacátá je v tisku. Žije střídavě v Horních Měcholupech a ve Velichovkách u Jaroměře.

Od r. 1977 jsem se v různých časových nárazech zabýval mj. kresbou některých míst české, ale po r. 1991 např. i norské a toskánské krajiny, většinou úhlem, někdy i pastelem. Realistické impulzy uváděly v pohyb mou touhu po přesahujícím vyjádření něčeho dalšího, co již v krajině samé nebylo, ale k čemu bezpochyby a velmi sugestivně odkazovala.

Současný cyklus bezděčně navazuje na tyto mé již dlouhodobé krajinné inspirace.

Sám zjišťuji s určitým překvapením, že nyní – nakonec podobně jako v předchozích obdobích života s výjimkou raného mládí – se ve svých obrazech spíše nepředmětných než zobrazujících přesto domalovávám jakéhosi „obsahu“, který i mně samotnému vystupuje z hotového obrazu až dodatečně. Malbu začínám čistě formálním zápasem s prázdnou plochou plátna, jejím zpracováním různými výtvarnými postupy, jen možná s velmi neurčitým tušením nějaké ústřední „vize“. Potom se mi během práce vybavují různé symbolické souvislosti a vztahy, těžko verbálně sdělitelné, možná značně subjektivní. Ty se pak pokouším vyjádřit i svízelně vyhledávaným názvem obrazu, jak je tomu i v tomto vystavovaném cyklu

 

Václav Sokol

narozen v Praze v roce 1938, otec architekt, matka historička umění. Vystudoval střední výtvarnou školu v Praze. Pracoval ve Strahovské knihovně (1959–1967) a jako grafik v podniku Stavby silnic a železnic (1971–1989). Pracuje jako ilustrátor (Bible pro děti a mládež) a úpravce knih a časopisů (Architekt 1992–1998). Realizoval betlémy do kostelů v Ústí nad Orlicí a Odolena Vodě u Prahy. Od roku 1976 vystavoval kresby uhlem a pastelem v Praze a několika českých městech. V roce 2006 vystavoval v Českém centru v Paříži, 2007 v Kyjevě, 2014 v Galerii středočeského kraje v Kutné Hoře. Žije v Úvalech u Prahy.

 

Výstava bude otevřena vždy ve středu 19-21 a v neděli 14-18.

 

 

7. 10. - 31.10.2015

V harfách duhy

 

Pavla Habrdová

*1978

 

Dětství prožila v Benátkách nad Jizerou, Kutné Hoře a Praze. Na prahu dospělosti zjistila, že kreslení pastelkami není jen zálibou malých dětí, ale je pro ni způsobem, kterým může sdělit něco těžko sdělitelného a zachytit tak podstatné. Abstraktní černobílé kresby dostaly postupem času tvorby konkrétní prvky v barvách.

Čas a jeho mezníky v životě nejsou jen teoretickým tématem kreseb. Ochrnutí ve 21 letech se pro ni stalo tlustou nepřehlédnutelnou čarou obrazu, která má ale pokračování v kompozicích v radostnějších barvách... Oblíbený citát P. Bosmanse “Čas není jen dálnicí mezi kolébkou a hrobem, ale místem pro parkování na slunci” se stal mottem mnoha kreseb, i novou perspektivou na okolnosti života a jejich načasování i smysl.

Žije s manželem a dětmi a užívá si, že zjistila včas, že kreslení pastelkami nemusí být jen zálibou malých dětí - a proto s nimi každý den může kreslit také…

 

Marta Grulichová

*1967, zdravotní sestra

 

Začala jsem kreslit, když jsem před šesti lety čekala svou nejmladší dcerku a nesměla jsem moc chodit.

Výtvarné vzdělání nemám, ale před třemi lety jsem na stará kolena s náctiletými dětmi absolvovala jeden ročník kresby a malby v DDM Karlínské Spektrum a bylo to moc prima.

Doporučuji všem, kteří si myslí, že mají zmeškáno, když nechodili v dětství do výtvarky!

 

Kateřina Vostrá

*13.8.1997, Praha

 

Studuji třetím rokem na střední umělecké škole Náhorní, obor - grafický design.

Mimo kresbu, malbu a modelování se na škole učím základy písma, navrhování (prostorové i plošné), stylizaci, abstrakci, ilustraci. Tyto obecné výtvarné dovednosti dále využívám při samostatném navrhování a realizaci grafického designu široké škály propagačních prostředků a objektů, grafických značek, logotypů, grafické úpravy tiskovin atd.

Do budoucna by mě jako další studium lákal například bytový design, různé navrhování a ve volném čase vlastní malířská tvorba.

Záliby: Malba a kresba, hra na bicí, tanec, fotografování

 

 

15. 4.- 27. 5. 2015 Sodovka v jámě

Výstava studentek a studentů AVU a UMPRUM. Vernisáž hudebně doprovodí Štěpán Chrást, Václav Santolík, Jan Voborský a Jan Pudlák

 

Tereza Čádová - Krátká

*1992

Prožila jsem své dětství ve Vojtěchově a okolních krajinách, svou základní školní docházku jsem začala na ZŠ na Raně a dokončila na Gymnáziu K.V.Raise v Hlinsku. S městem Hlinskem souvisí i mé první výtvarné vzdělání. Zde jsem od roku 1999 navštěvovala místní ZUŠ, kde se mi věnovala paní učitelka Boháčová a posléze pan učitel Vodička, kterým vděčím za pomoc při rozhodování o mé případné výtvarné budoucnosti. A tak jsem od roku 2007 mohla studovat na Střední škole umění a designu v Brně, konkrétně obor malířský. Na ,,Šuřce“ jsem v malování a hledání výrazu své tvorby pokračovala pod vedením Mgr. Věry Chovancové a akad.mal. Petra Veselého jako učitelů malby, i mnohých dalších… Díky inspirativnímu a otevřenému prostředí jsem mohla rozvíjet své vlohy a rozhodla se pro studium restaurování. To pro mne ale nikdy neznamenalo konec vlastní výtvarné realizace, jen jinou cestu k aspektům umění, které mne zajímají. Na brněnské škole jsem také maturovala (2011). Následující období patřilo krátkému studiu na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli. O rok později jsem už začala se studiem současným a to v Praze na Akademii Výtvarných umění, v ateliéru profesora Karla Strettiho kde mám možnost se zdokonalovat ve složitých historických technikách a snažit se pochopit konkrétní problémy starých artefaktů i nových malířských přístupů. Také jsem se na AVU seznámila se svým mužem, Janem a v roce 2014 jsem se vdala.

I v mé vlastní výtvarné tvorbě byl pro mne vždy kontakt s historií umění jedním z nejdůležitějších aspektů, důkladné studium dějin a kopírování mistrovských děl nalézám prostředky k vlastnímu zdokonalení. V malbě se nejčastěji zajímám o portrét, či figuru a zátiší, tedy klasické formy. Mám pocit že ani v takto prozkoumaných tématech nebylo ještě zdaleka vše dořečeno a snad ani nechci uměle hledat modernější přístupy, neboť si v nich doposavad nejsem jistá. Uvědomuji si však nezvratnost vývoje, který stále probíhá a snažím se nebýt vně výtvarného dění.

Výstavy:

Galerie Žlutý vrch, 2010 (skupinová výstava, krajiny)

Topičův salon, 2013 (skupinová výstava plenéru v Lukově)

Studio Alta, 2013 (Portréty)

Centrum Jana XXIII, Hlinsko (výstava s Terezou Hladkou)  

 

Jan Čáda

*1991 v Praze

Vzdělání: Ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou na Střední umělecko průmyslové škole na Žižkově (Supš) 2007-2011. Kurzy večerního kreslení Na Základní umělecké škole J. Štítného, pod vedením Akad. mal. J. Vošahlíka a Akad. soch. J. Sejka. 2007- 2011. Studium na Akademii Výtvarných umění v Praze od roku 2011 do současnosti. Atelier restaurování výtvarných děl sochařských škola Petra Siegla. V roce 2014 jsem se oženil s Terezou Krátkou.

 

Marta Caroline Hamplová

*1993, Minneapolis, Minnesota, USA

Vzdělání: 

2013 a dál Akademie výtvarných umění v Praze (ateliér malířství I / škola Jiřího Sopka)

2012 - 2013 Ateliér Praga Prima - ateliér ak. mal. Miroslava Pesche

2012 - 2013 soukromé hodiny u ak. mal. Jarmily Trösterové

2005 - 2013 osmileté Gymnázium Praha 5, Nad Kavalírkou 1

2012 (srpen) Letní akademie AVU

2012 (červenec) Letní kurz kresby VŠUP

2010 - 2011 ZUŠ Štítného - ateliér ak. mal. Jaroslava Valečky

2002 - 2010 ZUŠ Petřiny - ateliér Ivy Vodrážkové, Kateřiny Ježkové

2000 - 2001 ZUŠ Štefánikova  

Pracovní zkušenosti: 

2014 EU – omalovánky a kreslené kvízy pro Katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Kutné Hoře

2012 1. místo ve výtvarné soutěži časopisu Redway

2012 prodej vlastnoručně ilustrovaných zápisníků Field Notes

2012 realizace plakátů pro KavalírkaFest

2008 - dosud Centrum dohody, s.r.o. - Consulting & Development – design marketingových materiálů (tašky, loga, atd…), vedení teambuildingových aktivit výtvarného charakteru pro klienty společnosti

2008 - dosud Vedení anglických táborů (výuka malby na sklo, na hedvábí, sprejová-ní, malba)

Výstavy

2013 - dosud výstava obrazů v pobočce KB na Pohořelci

2010 výstava obrazů v reprezentačních prostorách Kanovnického domu na Hradčanském náměstí

2008 výstava v Galerii Omega

2008 úšast v evropské soutěži k Roku mezikulturního dialogu Alter Ego  

Zájmy a záliby:  

Výtvarné umění - malba, kresba, ilustrace…, cestování (účast na expedici s předními českými egyptology, expedice k prameni Amazonky (Peru), Masai Mara (Keňa), Evropa, Severní Amerika.  

 

David Ramdan

*1993  

Vzdělání:

2013-dosud Vysoká škola uměleckoprůmyslova v Praze, katedra Užitého umění - Ateliér keramiky a porcelánu vedoucí ateliéru Maxim Velčovský

2009-2013 Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha - obor řezbářství

Další vzdělávání:

2012 Řezbařské sympozium, Veselí nad Lužnicí

2012 Workshop dřevěných plastik, Morava, Dobšice

2012 Workshop Rozmluvy s krajinou, Jičín

2012 Leonardo Da Vinci, měsíční stáž, Polsko, Katowice

2011-2012 Kurz modelování, vedoucí studia: MgA. Richard Pešek

2007-2008 Řezbářství kurz, SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové  

Pracovní zkušenosti: 

2013-2014 Umělecká skupina Bond První Republice, designer (výroba modelů, výroba forem, výroba porcelánových nádob)

2011-2014 Design studio SLEHA , výroba dřevěného nábytku na míru, asistent

2011-2012 Sdružení dětí Veverka, Praha, lektor  

Zájmy a záliby:  

Hra na strunné hudební přístroje- housle, viola, kontrabas (moravská lidová hudební skupina – CM Muzička, umělecká skupina MIDIUM) 

 

Vojtěch Verner

*1994

Vystudoval jsem SUPŠ na Žižkově, obor řezbářství, a odtud jsem se vydal na AVU, kde studuji již druhým rokem obor restaurování výtvarných děl sochařských. Mým nejoblíbenějším odvětvím v umění je sochařství, a to převážně figurální, jelikož jsem toho názoru, že je skrze něj možné vyjádřit téměř vše, a považuji jeho zvládnutí za základní kámen veškerých dalších sochařských odvětví a směrů. Proto zde představuji svou první plastiku z cyklu, který je na úplném počátku, a ve kterém bych se chtěl zaměřit na člověka, a jeho, skrze pokolení a věky, neměnící se vnitřní podobu.  

 

Tomáš Voves

*1992

Vzdělání:

2008-2009 ZUŠ Biskupská, Praha 1, Ateliér Lady Krupkové Křesadlové

2009–2013 Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze (obor řezbářství)

2011-2013 ZUŠ Štítného, Praha 3, kurz figurální kresby

2013- dosud Akademie výtvarných umění, Atelier prof. Jindřicha Zeithammla (socha)

Odborná praxe:  

2012 Řezbařské sympozium, Veselí nad Lužnicí

2012 Sochařský plenér na Moravě ve vesnici Dobšice

2013 Ateliér Bubec Sochaře Čestmíra Sušky  

2014 Ateliér Bubec, spolupráce s Florise Brasserem (NL)

Stáže: 

2012 Leonardo Da Vinci Project- Polsko, Katowice  

Výstavy: 

2012 Výstavní a divadelní projekt Klapka!, Opona! v Praze, Bohnicích

2012 Výstava prací v na zámku v Jičíně  

2013 Open Party, Galerie Míšeňská, Praha 1

2013 Mladá současná socha, klub Samaří, Praha 1

2015 Sodovka v jámě, klub Samaří, Praha 1

 

 

4. 3.- 8. 4. 2015 Možnosti

Společná výstava autorů. Vernisáž hudebně doprovodí jamování autorů na theremin, koncovou flétnu a další nástroje.

 

Mariana Alasseur

Prvním ohniskem svrchovaně malířského zkoumání Mariany Alasseur je příroda ve smyslu její věčné proměnlivosti, odehrávající se ve více či méně ustáleném rámci krajiny. Zásadní úlohu tu hrají barva a světlo, můžeme o nich dokonce mluvit jako o stavebních prvcích autorčiných obrazů. Vše se soustřeďuje na esenciální řeč expresivních, přitom citlivě položených tahů štětcem, v nichž se zhmotňuje energie autorčiných reflexí. V současné době je Alasseur (spolu s její mladou rodinou) doma v krajině pod Řípem, ve vesnici Mnetěš odkud má stálý výhled na zaoblenou horu s postavením bájného středobodu národa. Obrazy s motivem Řípu, které tam maluje jako kdysi Cézanne a jeho obdobně soustavné portrétování Mont Sainte-Victoire, jsou vzácné už tím, že vyjadřuje tichý, intenzivní úžas z protínání lidské mysli a přírodních živlů. Druhým ohniskem autorčiných úvah je lidské prostředí, čímž myslím prostor důvěrného světa rodinného kruhu i poněkud drsnějšího světa vnější společnosti. Důležitým momentem v této přímější rovině jejího projevu je rozměr interaktivnosti se skutečnými lidmi, v níž vstupují do bezprostředního akčního dialogu s dílem. Zde projevuje Alasseur naplno svůj vrozený cit pro hravost, pro ironičnost, ale také svůj kritický postoj vůči záporným jevům českého dneška. 

(text Richarda Druryho pro výstavu Multi Colori ve Francouzském institutu v Praze, 2014)

www.mariana-alasseur.cz 

 

Murray Goodsett

Murray Goodsett se narodil 1949 ve Filadelfii v USA. Pracoval a vystavoval v Portlandu, New Yorku, Atlantě, v Severním Walesu a v České republice. Od roku 2010 žije v ČR. 

„Vždycky mě překvapí, když lidé nazývají mou práci abstrakcí. Mé obrazy nejsou tak abstraktní, jak se na první pohled zdá. Abstrakce izoluje čisté formy či tvary nebo hledá mezi nimi vztah. Moje práce je naopak širokou syntézou nesčetných tvarů přírodních i vytvořených člověkem a mé vlastní představivosti. Je to setkání, hledání významu, které mezi obrazem a aktivním pozorovatelem snad vyvolá plodnou diskuzi." 

 

Tomáš Kubačka

V rámci mé poslední tvorby konstruuji alternativní dějiny naši společnosti, a v tomto spíše literárním tématu hledám i tvůrčí inspiraci pro mé vizuální práce: …dnes jsou Hypatiina škola působící při Alexandrijské knihovně spolu s Platonskou akademií v Athénách význačnými středomořskými centry vzdělanosti. S koncem temného období diktatury Quirites dochází vlivem učitelů z ostrova Ériu k obnově a novému rozkvětu školy na ostrově Mona a školy Carnutu. Dalším z neodmyslitelných základů naši civilizace se stal vliv evropských kulturních center Romuva, Rujána, Žiži či Biokovo. Oživení egyptské a řecké vědy, jmenovitě potenciál řecké techniky a egyptské matematiky, dal vzniknout velké vědecko-technické revoluci. Významným přínosem se stala i transatlantická kulturní výměna zprostředkovaná zprvu hlavně plavbami Vikingů a kulturní plody Mayské reformace.  

 

Jitka Navrátilová a Ivan van Chrasten

HLAVONOŽCI  

Při východu a západu Slunce se vzhled světa radikálně mění. Za úsvitu ze tmy vystupují siluety, aby se s večerem ponořily do noci. Po tmě je každá kočka černá a člověka lze zaměnit s kusem igelitu. Pokud ráno uplynulo a do večera je daleko, lze blahodárné účinky noci simulovat na půdě. 

Jitka Navrátilová (JiN): www.navratti.cz

Ivan van Chrasten (ICH): www.mytologie.eu

Autoři společně tvoří od roku 2012.  

 

Dagmar Šubrtová

Dlouhodobě sleduje proměny krajiny v důsledku více než 100 let trvající industrializace, zvláště v hornických regionech, krajiny, jež byla utvářená dlouhodobými geomorfologickými procesy. Některé práce jsou založeny na principu sochařské simulace objektu, jeho skladby, vrstvení, krystalizace a fikce geologické hmoty. Krajina se v umělecké koncepci autorky neomezuje na objekt hospodářské činnosti člověka a na technologický instrument, ale má také rozměr sakrální. Opatrné dotýkání se posvátného se v průběhu celé umělecké činnosti Šubrtové stále vrací. Jeho naléhavost je někdy ambivalentně maskována ironickým odstupem nebo blasfémií, ale opakované aktualizace křesťanské ikonografie, pohanského vzývání přírody a femininní verze světeckých autostylizací dokládají, že nejde o povrchní hru se znaky. Antropomorfizace přírody, tělesný aspekt krajiny a respekt vůči posvátnosti místa nabízejí klíč k výkladu soch – idolů, do nichž se promítají kultovní božstva plodnosti. 

www.dagmarsubrtova.cz  

 

Jan Tajboš

autor, geomant a organizátor. Působí v oblasti tvorby životního prostoru.

TVARY - autoři činní v soudobé Geomantii využívají ke komunikaci s informačními poli Přírody naší planety symboly - kosmogramy. Kosmogramy jsou umělecké vyjádření archetypálního jazyka, který umí číst inteligence všeho druhu.

www.jantajbos.cz  

 

 

14. 1. - 30.3.2015 Rozšířená domácnost

Prostor spočinutí, kde se objekty inspirované domácností stávají otázkami.

 

MgA. Diana Winklerová

* 29.10.1983 v Praze 

 

Zabývám se vlastní volnou tvorbou a grafickým designem, vyučuji předmět Modelování na VŠUP v Praze a počítačovou grafiku na ZUŠ v Řevnicích. Ve své volné tvorbě zacházím se širokou škálou médií, realizace mají nejčastěji formu soch, objektů, digitálních fotografií nebo počítačových manipulací či videa. Kromě vizuálního umění se aktivně účastním hudební scény, hraji na hoboj a anglický roh ve Smíchovské komorní filharmonii, která spolupracuje s kapelou Čechomor. Jako hráčka i na příčnou flétnou vystupuji s kapelou Jamchestra a s kapelou Ryba, doprovázím bluesovou zpěvačku Janu Štromskou. Jsem členkou souboru tradiční čínské hudby Pražské S‘-ču.

 

vzdělání:

2004 - 2010 Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze, Ateliér veškerého sochařství prof. Kurta Gebauera

2000 - 2004 Výtvarná škola Václava Hollara, obor propagační grafika

 

stipendia:

2014 (září) Edinburgh College of Art, pedagogická stáž

2012 (leden) Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov

2007 - 2008 China Academy of Art, Hangzhou, Department of Comprehensive Design

 

společné výstavy (výběr):

2014 

Drak se probouzí (Asijská sbírka Národní galerie v Praze)

Art Safari 27 (Studio Bubec, Praha)

2013

Problem is Here (výstava v rámci festivalu 4+4dny v pohybu)

Syntetické polymery v umění (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha)

3xR, Designblok (Praha)

Whyrwehere (Státní zámek Třeboň)

Kde domov můj (DOX, Praha)

PechaKucha Night (autorská prezentace, Praha)

Bubec vrací úder (Staroměstská radnice, Praha)

Tetradekagon (Fait gallery, Brno)

2012

Would You Like To Play Another Game (výstava v rámci festivalu 4+4dny v pohybu)

Vytvrzení (performanční festival, Brno)

Sculpture Now! (Nosticův palác, Praha)

6+1 (v rámci Designbloku, Malostranská beseda, Praha)

Art Safari 24 (Studio Bubec, Praha)

Ukradená festival - Rajská zahrada (Náplavka, Český Krumlov)

Everyday Nature (festival Echofluxx, Galerie Trafačka, Praha)

2011

Sculpture sympozium (Galerie Art Factory, Praha)

Mladý obal (Czechdesign, Praha)

Museum of Young Art / Artbanka (Praha)

Art Safari 21 (Studio Bubec, Praha)

Skutečný stav věcí (Galerie Trafačka, Praha)

Face Me I Face You (Galerie AVU, Praha)

2010

Volné/Fine (Galerie XXL, Louny)

Médl Knédl (Velvyslanectví ČR ve Vídni)

One Day You Will Lose It All (výstava v rámci festivalu 4+4dny v pohybu)

2009

Animo anima (Galerie Albertovec, Opavsko)

Kontejnery umění (Brno)

Česká státnost (Galerie AVU)

2008

Fajne věci (Hradec nad Moravicí)

3. výstava mezinárodních studentů China Academy of Art (Hangzhou, Čína)

2007

200 metrů od metra Prior (Jihlava)

Chaos velkoměsta (Galerie Art Factory, Praha)

2006

Ječitošilajaktopuči (Hradec nad Moravicí a Dům umění v Opavě)

Videokemp (Praha, Klamovka)

2005

Zima (České muzeum výtvarných umění v Praze)

Pragštěné Bruxellení (Pražský dům v Bruselu)

Výjimečný stav – Ženy mezi horníky (Hornický skanzen Mayrau, Vinařice)

 

samostatné výstavy:

2014 Diana Winklerová (CZ), Zora Vipera (CH), (Galerie The Solution, Praha)

2014 Diana Winklerová (CZ), Dan Senn (USA), (Echofluxx 14, Praha)

2013 Diana Winklerová /kresby/, Shan Xiaohui /fotografie/ (klub Rybanaruby, Praha)

2013 Bouřka na proluce (ProLuka-galerie pod vršovickým nebem)

2012 70./Global Warning (Ukradená galerie, Praha)

2012 Mezi nebem a podlahou (spolu s Tomášem Kubačkou, Galerie v nikách - gymnázium Kladno)

2012 88./Lesní (Ukradená galerie, Český Krumlov)

2011 Absolutní květák (Nová scéna ND, foyer, Praha)

2011 50°3'10.2"N, 14°24'29.9"E (Galerie Kostka /Meetfactory/, Praha)

2008 Čching ťin / Prosím, vstupte (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha)

2007 Zastavení (Kamenice u Jihlavy)

2006 Kousky světa (Kulturní dům Dobeška, Praha)

 

kurátorská činnost:

2014 Výstava studentů sochařství na festivalu Skrz na skrz (HAMU a UMPRUM)

2013 Výstava na festivalu experimentální hudby Echofluxx 13 (Spolu s L. Šmardovou a B. Švédovou)

 

ocenění:

2011 Mladý obal, 1. cena (obal na národní produkt, kategorie designéři do 30let)

2010 Cena Josefa Hlávky

2006 Cena katedry volného umění VŠUP

 

zařazení v katalozích, publikace:

Drak se probouzí, Současné inspirace východoasijským uměním, Petra Polláková, ISBN 978-80-7035-562-6

Časopis Art&antiques 06/2012, portfolio str. 28-29

AMoYA, Artbanka Museum of Young Art, ISBN 978-80-905143-0-0

Výstava veškerého sochařství, Galerie Havelka 2011, ISBN 978-80-87390-13-9

Pořad Artmix ČT - Talent měsíce, květen 2011

Ateliér veškerého sochařství, VŠUP 2010, ISBN 978-80-86863-30-6

Diplomky 2010 Katalog diplomových prací, VŠUP 2010, ISBN 978-80-86863-51-1

http://hn.ihned.cz/c1-54313000-talent-2012

časopis Xantypa, článek Socha jako bytost, 6/2013 (autor Vladimíra Jelínková)

 

 

17. 11. - 20. 12. Andělská sešlost

Malířka Adéla Oliva

Narozena 1977 v Praze.

 

1997- Maturita MSKG, Říčany u Prahy 1999 - 2002 - Université Du Mirail, arts & arts appliqués /ateliér prof.M.Ferniot/,Toulouse

 

od r. 2002 vystavuje kolektivně od r. 2008 vystavuje samostatně 2007 - spolupráce na projektu „Grafiti městu“, Francie 2008 - spolupráce na projektu „ Poetické Pyreneje“, Francie 2011 - spolupráce na divadelním projektu „Marionettissimo“, Francie

 

Kolektivní výstavy

2002 - La Fabrique “Le monstreux en soi“, instalace, Toulouse, France 2004 - Galerie Carré d´art, kol, Art Pliving, Narbonne, Francie 2006 - Galerie Experimental, kol. Tous en fête, Toulouse, Francie 2008 - Galerie Carre d´art, malba a kresby, Narbonne, Francie 2009 - „La Garonne expose“, Toulouse, Francie

 

Samostatné výstavy

2008 - Espace Bouquières, cyklus “Tarot revisité“, malba, Toulouse, Francie 2009 - Centre culturel Bonnefoy, malba a kresby, Toulouse, Francie 2010 - Galerie „Experimental“, malba, akvarely, Bordeaux, Francie 2011 - Espace Bouquières, malba, Toulouse, Francie 2012 - Galerie Agama, malba,Toulouse, Francie 2014- Alšova Jihočeská galerie, "Chvíle blízkosti",malba, Bechyně, ČR 2014- Mikulovské Rudolfinum, "Tajný život slov", malba, instalace, Mikulov, ČR

 

„… OLIVA je nepochybně inspirována světlem jihofrancouzského podnebí, ale její tvorba má rovněž svůj nezaměnitelný a originální podtext ve východní tradici. Originální rukopis spolu s odmítnutím primitivního civilizmu přináší divákovi jedinečný zážitek. OLIVA se provokativně vyhýbá jakékoliv uzavřenosti tématu, významu nebo formy. Atraktivnost výstavy a divácká přízeň je pochopitelná...”

prof. M.Ferniot, 2009, vernisáž (C.C.Bonnefoy; Toulouse)

 

„…OLIVA disponuje ve svém osobitém výtvarném projevu něčím nezaměnitelným. Kouzlo osobnosti je oním kořením, jež činí vyjimečným tento zjev ve výtvarném umění. Ona, tzv. abstrakce není u OLIVA v podstatě nic jiného než probuzení ekologického myšlení, díky kterému pracuje s barvami, vytvářejícími na plátně záviděníhodnou ejakulaci oceánu, kosmického prostoru nebo pouště, zkrátka všech úžasných jevů, které mezi sebou prosakují až do podoby krutě sugestivních pláten...”

Ing.arch. J.Santar, 2011, instalace (E.B., Toulouse)

 

"...V tvorbě Adély Olivy spatřujeme citlivé vědomí o zastřené podobě světa, vynořující se jako tajuplná struktura skrze pohyblivé, proměnlivé tkáně emocionality a paměti. Její obrazy představují pomyslný deník, jemuž svěřuje své zážitky a reflexe v podobě symbolických vizuálních záznamů. Autorka v těchto uhrančivých malířských „zápisech“ osciluje mezi hutnější expresí a křehkou poetičností...."

Richard Drury, 2014 (Chvíle blízkosti, Bechyně) 

 

 

 

22.10. - 16.11.2014 Imaginární portréty

Výstava koláží z cyklu Imaginární portréty a Hebrejská abeceda

 

Pavel Holeka

*1945, Dvůr Králové n/Labem 

 

Básník a kolážista, žije v Praze. Je autorem papírových koláží, které obvykle tvoří ve větších cyklech jako např. Partitury, Básně, Vnitřní prostory, Vytrhané básně, Vzpomínky na dětství, Chasidské písně a příběhy, Abstraktní básně, Hebrejská abeceda, Imaginární portréty, Dívčí sny, Dětské hry aj. Mají podobu výtvarných básní, většinou lyrické, jindy i abstraktní povahy. V roce 2009 vydal v nakladatelství Arbor vitae knihu koláží a meditativních textů Hebrejská abeceda, která v roce 2010 obdržela Cenu ministra kultury v soutěži PNP Nejkrásnější české knihy roku 2009. V roce 2012 vyšla ve stejném nakladatelství knížka jeho poezie Vábení slov doprovázená kolážemi z cyklu Abstraktní básně. Je autorem knižních obálek a plakátů, publikuje v revue Umělecké besedy Život.

 

Mnohokrát vystavoval doma (např. ve Středoevropské galerii a nakladatelství v Praze, v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech, v Kongresovém centru Praha, v Galerii výtvarného umění v Chebu, v Českém centru Mezinárodního PEN klubu či ve Výstavní síni Mánes v Praze) i v zahraničí: v Holandsku, Maďarsku, Polsku, Rakousku, Slovensku, Španělsku, Švýcarsku a ve Velké Británii. Jeho práce jsou součástí uměleckých sbírek Galerie Klatovy/Klenová, Památníku národního písemnictví v Praze, Pražské plynárenské (sbírka české koláže), Konos Connection v USA, London Bible College a SEA Zürich; jsou také zastoupeny v soukromých sbírkách doma i ve světě. Je členem několika uměleckých organizací např. Českého centra Mezinárodního PEN klubu, Umělecké besedy či Christian Artists Europe.

 

22.10. 19:30 vernisáž

Výstava bude volně přístupná vždy ve středu (19-22 hod.)

Nepravidelně v neděli kolem poledne

po dohodě s některým z pracovníků Samaří.

 

1. 10. - 20.10.2014

Výstava papírových objektů, grafik a fotografií

 

Eva Krejčová

*1992, studentka politologie FF UK

 

Vladislav Najbrt

*1936, grafik, tiskař

 

Milan Arnošt Václavík

*1949 Praha, amatérský fotograf

 

Před několika lety mne kamarád fotograf povzbudil k tomu, že jsem si koupil slušnou digitální zrcadlovku a začal jsem se fotografování věnovat vážně a systematicky. Začal jsem nejprve s fotografiemi Prahy ve všech denních a ročních dobách a za každého počasí. K fotografování motýlů, vážek a hmyzu, které jsou na mé výstavě jsem se dostal shodou okolností. Po úraze jsem nemohl dobře chodit. Pohyboval jsem se tedy jen v okolí bydliště v Modřanech a fotografoval. Zkoušel jsem fotografovat motýly, ale brzy jsem zjistil, že bez makroobjektivu to není ono. Tak jsem koupil makroobjektiv a začal jsem objevovat svět motýlů kolem nás."Kdo hledá nalézá" V Modřanech a blízkém okolí jsem objevil svět, o kterém jsem dosud nic nevěděl. Jen v prvním roce fotografování jsem našel 24 druhů motýlů. Při mých fotografických toulkách jsem ale občas objevil kromě motýlů i jiné druhy hmyzu, které se daly makroobjektivem dobře fotografovat. A tak jsem přidal k mému zájmu i vážky a občas i něco jiného. Když jsem se uzdravil, pole mé působnosti se samozřejmě rozšířilo. Kromě Prahy fotografuji v Českém krasu, na Jesenicku, na Šumavě i na řeckém ostrově Kos. Letos jsem začal za snímky i cíleně cestovat. Fotografoval jsem v Bílých Karpatech a v Maďarsku. Celá řada mých přátel, kteří viděli některé mé snímky, mne začala povzbuzovat k tomu, že bych měl svou práci také vystavovat. A protože už těch pěkných snímků bylo dostatek, rozhodl jsem se, na své první výstavě v Modřanské knihovně jejich výběr představit. Protože výstava měla slušný ohlas a další dobré snímky přibývají chtěl bych se o některé z nich s Vámi podělit i na této výstavě.

 

21. 5. - 20.6.2014 Hloubka ostrosti

Výstava obrazů

 

Patrik Hábl

*1975 ve Zlíně

 

Malíř pracující nejen s obrazem, ale i s prostorem. Jeho tvorba byla oceněna Waldesovou cenou a cenou Europol. V roce 2000 absolvoval VŠUP v ateliéru Pavla Nešlehy. Háblovy aktivity zasahují nejen české prostředí, ale jdou napříč nejrůznějšími zeměmi. V roce 2012 uspořádal trojvýstavu 3xP and 3xP v mnichovské galerii Kalt. Účastnil se samostatných výstav v Amsterodamu, Lyonu a kolektivních výstav v New Yorku, Pekingu a Istanbulu. Od začátku loňského roku má za sebou dvojvýstavu v brněnské Fait Gallery a Galerii Ars a především monumentální instalaci pro kostel Nejsvětějšího Salvátora v Praze, kde po dobu půstu zakryl všechny původní barokní obrazy svými monotypy. Nedávno proběhla i jeho samostatná výstava a instalace pro Centrum současného umění DOX a také intervence ve středověké sbírce gotiky v Anežském klášteře v NG. Má za sebou celkem 50 samostatných a 70 společných výstav doma i v zahraničí. Nominován v Top 10 osobností roku 2013. V současné době představuje svou monumentální instalaci v asijské sbírce NG Paláce Kinských.

 

Výběr ze samostatných výstav

1997 Lichtenštejnský palác, HAMU, Praha - 2001 Pentimenty, Galerie Via Art, Praha - 2003 Cesta, Galerie J. Sudka, Úvoz, Praha - 2005 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně - 2007 Spínače světel, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha - 2009 Black Out, Friedrich Gallery, Basel, Switzerland – 2010 Avoid a Void, Galerie Dolmen, Praha - QueerLandscapes, BBLA, New York, USA - 2011 Rytmy, České centrum Milano, Italy - Míra intenzity, Obraz, objekt, objem, Galerie Klatovy / Klenová - Zachycení prázdného prostoru, Volksbank, Praha - 2012 Colour / Painting, Cube / Pixel, Copy / Plagiarism, České centrum Mnichov, Germany -Lightness, MathieuGallery, Lyon, France - KeptSecret, A-Gallery, Amsterdam, Nederland, Míra intenzity, Obraz, objekt, objem, Galerie Klatovy / Klenová - Instalace v Modřanské zvonici, Praha - 2013 Popelec umělců, postní intervence pro kostel Nejsvětějšího Salvatora v Praze - Objekt/Subjekt, Galerie Magna, Ostrava - Copy/Plagiarism, Nitranská galerie, Nitra, Slovakia - Transformace krajiny, Centrum současného umění Dox, Praha - Japonská výstava, /s J.Kováříkem/, Galerie Slováckého muzea v Uh.Hradišti, Magistrála , malby I.P.Pavlova 300m2, Praha, V krajině malby, Galerie J.Jílka, Šumperk, Westend/Holesšovice, Gallery Kalt, München, Germany , Vytržené obrazy, Národní galerie, klášter sv.Anežky České, Praha

 

Výběr z kolektivních výstav

1999 Pocta V. Van Goghovi, Muséed’Orsay, Paris, France - 2004 New, Galerie XXL, Louny - 2005 U35, Yokohama, Matsuyama, Japan - Florálie, Artpro – Galerie české plastiky, Praha - 2007 Typický obraz, Nová síň, Praha - 2010 Bienalle vonjunge Kunst, Bienenstein, Wien, Austria - 4th BeijingBiennale, Peking, China - 2011 17. ročník soutěže Grafika roku 2010, Clam-Gallasův palác, Praha - Art Hotel Europa Forte Marghera, MestreVenezia, Italy - Prix Gravix, FondationGravix, Paris, France - Internazionale Italia Arte, Torino, Italy - 2013 Abstraction, Gagliardini+Hábl+Rigault+Pagnoux , MathieuGallery, Lyon, - LeeAhraGallery, (Gibson, Won ABC, Chun, Zevs), New York, USA - YeniBoyama, TesvikiyeSanatGalerisi, Istanbul, Turkey - 2013 SmaltArt 2013, Gong, Dolní Vítkovice, Ostrava, Kde domov můj, Dox Centre for Contemporary Art, Praha

 

www.patrikhabl.com

 

 

2. 4. - 10.5.2014 Epos o Mariánkovi / Omráčeni

Výstava fotografií a básní Ondřeje Macla a obrazů Anny Sypěnové.

 

EPOS O MARIÁNKOVI (1998–2000)

/hledání ztracené smrtelnosti/

 

Výstava zbásněných fotek Ondřeje Macla a rodičů ve spolupráci s organizací „Jinej svět“. Více na facebooku

 

Ondřej MACL

(*24/12 1989 v Hradci Králové) – student světové literatury na pražské UK (s půlroční stáží na pařížské Sorbonně). Vystudoval žurnalistiku a sociální práci na MU v Brně. Kromě umírajících se stýkal při svých stážích s lidmi bez domova, pachateli trestných činů, Romy či zdravotně postiženými. Se svou tvorbou, často i hudebně vizuální, vystupoval v Brně, Praze, Košicích či Olomouci. Vítěz celostátního kola Slam Poetry 2009.

 

Aneta a Petr MACLOVI

(rodiče, autoři fotek) – povoláním politička a street-worker, původně ředitelka charity a divadelník. Fotografování jim dlouhodobě slouží k zachycení jejich životů; ať už doma či v práci, v kostele nebo v hospodě. Vystavovali nejen v Česku a Slovensku, ale i v Německu, Francii, Izraeli. Mezi jejich fotografické přátele a oblíbence patří Jindřich Štreit, Markéta Luskačová či Bohdan Holomíček. Roku 2010 jim vyšla kniha fotek o lidech bez domova s titulem „Hosté na zemi“.

 

JINEJ SVĚT o.p.s. je nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat především dětem a mladým lidem, kterým zemřel blízký člověk, dále jejich okolí, tedy rodině, přátelům, ale také škole. Snaží se o otevírat ve společnosti dosud tabuizované téma smrti široké veřejnosti a dávat prostor k vyjádření skutečných pocitů a potřeb všech, kteří se nachází v této nelehké životní situaci… a mnohdy si připadají, jako by žili v jiným světě.

 

„Tvá krev přesto neodkane / vzdor falešným útěchám!“

 

OMRÁČENI

Výstava nebeských obrazů Anny Sypěnové.

 

Anna SYPĚNOVÁ

(* 20. 7. 1988 v Přerově) – od r. 2007 studentka Fakulty výtvarných umění VUT Brno, ateliér Malba 1 (ak. mal. Tomáš Lahoda, MgA. Vasil Artamonov; se stáží v Lublani), vystudovala SUPŠ v Uherském Hradišti, užitá malba (ak.mal. Miroslav Malina). Její stránky: www.annanas.cz

 

Výstavy:

2012 - „Nebeský Jeruzalém“ - Husitský kostel, Praha 7

- „2S“ - 2g Galerie, Praha, Na Výtoni 2

- SVUM - GVU Hodonín

- „ANOBE“ - Galerie pana Šťovíčka, Brno - „Pojďme“

- Husitská fara, Táborská 65, Praha Nusle - Salon v Doxu

- SPIRITUS SANCTUS - Galerie 77, Kroměříž

- „Mezi světy“ - knihkupectví Mezi světy, Přerov

2011 - „Nebe na Zemi“ - kaple Nejsv. Trojice, zámek Vranov nad Dyjí

- výstava studentů AM1 a VŠVU Bratislava - „Br!-BR!“ - Aula, FaVU

2010 - „Štatl kumšt“

- výstava Am1, UP Olomouc 2009 - „Tváří v zář“

- knihkupectví Dobrovský, Brno

- výstava v čajovně - Jedna báseň, Praha

- Čajový Ateliér, České Budějovice

- U Hrušky, Prachatice

- Malá galerie VÚVEL, Brno

2008 - „The Best of Malba 1“ - galerie Reduta, Brno

2007 - „Krajinak“- zámek Žerotínů, Valašské Meziříčí

2006 - „Odrazy“ - kino Hvězda, Uherské Hradiště

 

 

5. 3. - 30.3.2014 Duše a krajina

Výstava obrazů

 

Ivana Štětkářová

*1963, lékařka

 

Motto: Jsme to, co si pamatujeme. Duše je pamětí krajiny.

 

Absolvované výtvarné kurzy, výtvarné ateliéry:

2010 kurz tužka, akvarel (studio Serafin)

2011 olejomalba - výtvarný ateliér Lenky Husárikové

2011-2012 olejomalba, pastel – výtvarný ateliér MgA. Jitky Hilské

2012-2013 grafika – výtvarný ateliér Mgr. Heleny Horálkové

2012-2014 olejomalba, akryl – výtvarný ateliér Mgr. Jany Brabcové

 

Výstavy:

2011 Křídla andělů - Ateliér Kaštan, Praha

2012 Světlo - Ateliér Kaštan, Praha

2013 Tajemno - Ateliér Kaštan, Praha

2014 Fragmenty o životě a neživotě – kostel sv. Lukáše, Svárov

 

Michal Čáda

*1958 v Sušici, akademický malíř

 

Motto: Krajina je stav duše (V.V.Gogh)

 

Studium:

Večerní kurzy kreslení (J. Nedvěd, V. Plaček)

1986–1991 Akademie výtvarného umění

(prof. Karmazín, prof. Hodonský)

 

Věnuje se malbě krajiny, dřevěným kolážím a v posledních letech

spolupracuje se svou manželkou na výrobě keramiky - užitkové,

historických replik a uměleckých plastik.

www.ateliercadovi.sweb.cz

 

Při tvorbě je hlavní inspirací krajina Broumovského výběžku

s pískovcovými skalami, které vytvářejí mystická zákoutí.

Dřevěné koláže vznikají kombinací starého vyřazeného dřeva a kovu,

které v obrazech dostávají novou funkci

a tím pokračuje příběh jejich existence.

Pravidelně vystavuje se Sdružením pražských malířů, jehož je členem.

 

Výstavy:

1984 Obvodní knihovna Praha

1989 VTS Praha 1

1991 Supraclub Praha

1992 galerie Domino

1993 galerie Jednorožec s harfou, Praha 1

1994 galerie Újezd, Praha 1

1996 galerie Luka, Praha 5

1998 podnikatelský institut Pyramida, Praha 5

1999 galerie Uranie, Praha 7

2001 Kolonáda Karlovy Vary

2002 galerie K+K, Praha 6

2004 galerie Vyšehrad

2005 galerie Domino

 

 

15. 1. - 15. 2. Petr Háša a Vladimír Adamovič

Výstava obrazů

 

Petr Háša *1963 v Praze

absolvent pedagogické fakulty UK

 

1989 – 1992 učitel výtvarné výchovy na ZŠ

1992 – 2013 reklamní grafik

 

Samostatná výstava: Městská galerie Pelhřimov – 2009

 

Ilustrace:

Jaroslav E. Sýkora: Kapka na větvičce světla /básnická sbírka/

- vlastním nákladem, 2006

There is not place to go but home /sborník básní/

- Jaroslav E. Sýkora, Tamara Griffin-Sýkorová (editors), 2007

Lubor Vokrouhlický: Příběhy doktora Pacičky /dětská literatura/

- Atypo, 2013

 

Vladimír Adamovič *1968 Bělehrad, Jugoslávie, nynější Srbsko

V roce 1996 ukončil studium malířství v Bělehradě.

Výstavy: Dům Omladiny Bělehrad - Abstraktní obrazy/objekty (1996)

Pizzerie Siesta na pražské Hanspaulce - Perspektivy / interiéry a figuralní malba (2009)

Žije a pracuje v Praze > (reklamní agentura Arnold Prague, Havas)

 

6. 11. - 3.1. Malý svět

Výstava fotografií Shan Xiaohui

 

*1988 Anhui province, China.

Absolvovala bakalářské stadium na Čínské akademii umění v Hangzou. Nyní studuje obor fotografie na pražské FAMU.

 

Ocenění:

2. místo v The 8th National University Photography Exhibition 2008

Cena China Academy Awards 2009

1. cena v Chinese college students’ Modern Photography Contest 2010

3. cena v Photo Annual Awards 2011 in Prague

 

Skupinové výstavy:

The 8th Shanghai International Photographic Art Exhibition 2006

Pingyao International Photography Festival 2010

Wall Gallery, Teplice 2011

Klauzurní výstava FAMU, Gamu 2012

Muzeum Boskovicka 2012

Art Safari 25, studio Bubec, Praha 2013

The memory of place, Beroun 2013

Bubec vrací úder, Staroměstská radnice, Praha 2013

Zlom, Památník Lidice 2013

Blatná Photofestival 2013

 

Samostatná výstava:

Ukradená Galerie, Praha 2012

 

http://shanxiaohui.tumblr.com/

 

2. 10. - 3.11. Noc v nebi

Výstava obrazů MICLa

Na tuhle výstavu jsem vybral obrazy které vyprávějí krátké, veselé nebo zmatené příběhy... 

 

Polymorfní výtvarný svět Michala Novotného alias MICLa (1969) se formoval již za jeho studia na Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1992-1997, kde prošel Ateliérem monumentální malby prof. Jiřího Načeradského, Ateliérem konceptuálních tendencí prof. Jiřího Davida a Sochařským ateliérem prof. Karla Nepraše. Malířství a sochařství mu nejsou oddělenými sférami, jsou propojeny vztahem interakce. Proto maluje i sochy, které vytvořil, a také ty, jejichž definitivní podoba se mu již ustálila ve vědomí, ale, jak sám říká, „je líný je udělat“. Ve svých obrazech reflektuje prožívání, zážitky a zkušenost ze současného světa, podněty ze snu a polobdělých stavů. Některé transponuje do vize imaginativního, fantaskního univerza mimo náš časoprostor. V jiných obrazových „příbězích“ se stává „básníkem“ reality, zobecňuje ji, ozvláštňuje ji svou bohatou invencí a smyslem pro humor a nadsázku. Jedním z MICLových základních tématických prvků je motiv létajících prken a prkenných konstrukcí, v nichž se odráží nejen jeho zájem o architekturu, ale i počáteční studium dřevomodelářství. Prkna mu umožňují vybudování spirituálního prostoru, ať už zachycuje stavbu chaty či srubu, labyrint z prken nebo žebříky do nebe. Autorovo okouzlení přírodou se manifestuje v dalších konstantách jeho výtvarného slovníku: maluje melouny, mrkve, citrony, třešňové květy, mechy, marihuanu. Do obrazu zakomponovává typicky stylizované, sochařsky otesávané figury, někdy autoportrétně laděné. Také s mírnou nadsázkou mapuje svůj vztah k ženě a citový život. MICLova tvorba se větví do dvou linií, osciluje mezi „nebem“ a „zemí“, „dnem“ a „nocí“, „splínem“ a „ideálem“. V cyklu „zlato-černých“ obrazů („zlatou“ barvu tvoří světlá neapolská žluť), které lze přiřadit k poloze „splínu“ či „noci“, mu redukce barevnosti umožňuje pracovat „sochařsky“, objemově a současně zachytit vratkost lidského snažení dosáhnout „Nové Arkádie“. Buduje mýtické vesmírné stanice omývané oceánem, s implantovanou pozemskou vegetací mechů a obilných polí, utopická města, kde zázraky jeho fantazie překračují všední realitu. Linii „ideálu“ tvoří soubor koloristicky intenzivních obrazů, v nichž rozehrává celé barevné spektrum. Konstrukce prkenných chat, melounových měst a altánů a kompozice dalších jemně humorných příběhů završuje nebeská modř, která je odedávna chápána jako symbol naděje a božských sil.

 

Rea Michalová

 

Zdroj: www.natvrdli.eu

 

Výstava bude přístupná vždy ve středu (19-22 hod.)

a v neděli kolem poledne - po dohodě s některým z pracovníků Samaří.

 

22. 5. - 20.6. Domy a stromy

Výstava obrazů Jany Turecké

Jana Turecká (1983) se narodila v Kolíně. Dětství prožila v obci Poříčany, neustále v přírodě poblíž koupaliště, pole, lesa a neprostupné divočiny rákosí. Od dětství miluje kreslení a malování všeho druhu. Tématem prvních dětských kreseb byly krátké milostné příběhy o setkání dvou lidí. Absolvovala Gymnázium Nymburk. Několik cest do Itálie s rodiči způsobilo fascinaci italskou architekturou a barevností.

Po maturitě byla přijata na Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. Začala malovat portréty přátel a známých, také abstrahované krajiny a města, velkou inspirací byla také kolej Hvězda v noci. Pak se na čas vrátila opět k portrétům. V roce 2003 absolvovala soukromé hodiny kreslení u akademického malíře Zdeňka Strouhala. Začala také vyrábět dekorační figurky ze samotvrdnoucí hmoty. Během studia se jí narodilo první dítě. V roce 2010 se uskutečnila v Praze na Topolce její první ucelená výstava a ve stejném roce dokončila studium Evangelické teologické fakulty.

Od r. 2010 do r. 2012 ilustrovala články Pro homine v měsíčníku Protestant. Ilustrovala obálku knížky Modlitby Martina Luthera, dále první ročník publikace Zastav se na chvíli... (biblické meditace na rok 2011). Během roku 2011 psala a kreslila komiks o vztazích pro měsíčník Bratrstvo. Od r. 2008 vystavuje, v r. 2013 se zúčastnila Bienále výtvarníků Benešovska.

Je manželkou faráře a kunsthistorika Petra Tureckého na faře v Soběhrdech, kde vychovává dvě malé děti. Je fascinována architekturou a přírodou na Benešovsku i jinde, inspirují ji také sny a pohádky.

 

Na vernisáži 22.5. v 19:30 irskou a skotskou lidovou muzikou doprovodí Mluvící šutr (Ondřej Dobisík a Jan Parolek).

 

Výstava bude volně přístupná vždy ve středu (19-22 hod.)

Nepravidelně ve čtvrtek, pátek odpoledne

a v neděli kolem poledne - po dohodě s některým z pracovníků Samaří.

Navštivte výstavu při Noci kostelů 24. 5. od 18 do 21 hodin. 

 

24. 4. -19. 5. Mladá současná socha

Výstava současných a budoucích studentů AVU.

 

Vystavují:

Jan Čáda,

Aleš Čermák,

Matouš Háša,

Barbora Koubová,

Tomáš Otoupal,

David Vaňkát,

Adéla Vepřková,

Vojta Verner,

Tomáš Voves,

Sebastian Wojnar,

Jiří Žák,

Vojtěch Mach-Žižka.

 

Na vernisáži 24.4. v 19:30 zahraje Vivaldiho kvarteto studentů AG

a jazzem doprovodí Jan Voborský a spol.

 

Výstava bude volně přístupná vždy ve středu (19-22 hod.)

Nepravidelně ve čtvrtek, pátek odpoledne

a v neděli kolem poledne - po dohodě s některým z pracovníků Samaří.

 

20. 3. - 21.4. Duchovní grafické listy Jaroslava Šerých

Jaroslav Šerých

27. 2. 1928 narozen v Havlíčkově Brodě 1946 - 1950 studia Vyšší škola uměleckého průmyslu v Jablonci nad Nisou Střední výtvarná škola v Trutnově 1950 - 1957 Akademie výtvarnžých uměnív Praze (prof. Vlastimil Rada a Vladimir Pukl) 1957 - 1960 aspirantura na Akademii výtvarných umění v Praze (prof. V. Silovský) od roku 1957 členem SČVU Hollar od roku 1959 členem skupiny M 57

Malíř a grafik, umělec pohybující se na české umělecké scéně již více než padesát let, jehož krédem je vyvolat svými obrazy pocity harmonie a naděje – základní principy života. Člověk, který nemá naději, ztrácí vůli žít. Pro Jaroslava Šerých je naděje jež nás podpírá, léčí a otevírá další prostor života – doufání, obsažena ve víře v existenci stvořitele Vesmíru a života. Je jedním z mála českých umělců, kteří se zabývají nejen tvorbou duchovního obsahu, ale přímo náboženskými tématy ve smyslu křesťanských principů a představ věřícího člověka. Sám o své tvorbě říká, že hlubokým záměrem jeho práce je krása obrazu, kterou citlivý divák vnímá, ačkoliv třeba zpočátku nebude ani vědět o čem obraz hovoří, ale na niž se divák naladí. Obrazy vrství, strukturuje a ona jemná obrazová trojrozměrnost, která tak u některých pláten vzniká, navozuje pocit dalších dimenzí a významových prostorů. Usiluje tak o zobrazení neviditelného, o niterné záznamy a duchovní sdělení, na nichž mu nejvíce záleží. Jaroslav Šerých ve svých dílech nikdy nezobrazuje existencionální a mravní propady, které provází vývoj lidstva a logicky se nemohly vyhnout žádné generaci. Je přesvědčen, že negace vyvolává destrukci, a proto ve své tvorbě usiluje o oslavu dobra, které je podle jeho názoru, hluboko obsaženo v každém člověku. Svou tvorbou tak tíhne k niterné radosti a pocitu naděje, jež má prostupovat každé lidské konání. Převzato z katalogu (Petr Pivoda)

Výstavy: 93 samostatných výstav v České republice i zahraničí. Účast na více než 200 prestižních kolektivních výstavách v tuzemsku i zahraničí.

 

Na vernisáži 20.3. v 19:30 hudbou doprovodí Ondřej Bernovský, student AMU (cembalo), a Anežka Fojtíková, studentka konzervatoře (hoboj).

 

Výstava bude volně přístupná vždy ve středu (19-22 hod.)

Nepravidelně ve čtvrtek, pátek odpoledne

a v neděli kolem poledne - po dohodě s některým z pracovníků Samaří.

 

20.2. - 17.3. Poslední večeře

Výstava Jana Bárty a Jakuba Kudrny

Jan Bárta (1956)

Narodil se v Ústí nad Orlicí, ale dětství prožil ve Znojmě. V čase normalizace pracoval dvanáct let jako horník na dole Paskov. V tu dobu absolvoval večerní školu propagačního výtvarnictví v Ostravě. V roce 1984 poprvé vystavoval své obrazy v Ostravě. Koncem osmdesátých let minulého století pracoval jako výtvarný redaktor v Praze. V letech 1991 a 1992 žil s rodinou v Anglii. Během pobytu vznikly jeho rozměrnější ilustrace k textu Janova evangelia, jež vystavil nejen v hrabství Berkshire, kde pobýval, ale rovněž Kalifornii. Po návratu domů pracoval jako rozhlasový redaktor a spolupracovník Českého rozhlasu Plzeň a Radia Proglas až do roku 2002. V té době napsal a ilustroval čtyři knížky pro děti. Ilustroval také několik dalších knih a svá díla představil na výstavách v Praze, Děčíně a Jablonci nad Nisou. Jako dobrovolník humanitární organizace ADRA se od roku 1995 účastnil některých humanitárních projektů v zemích bývalé Jugoslávie a Čečensku. V roce 1996 spolu s keramičkou Martou Lipusovou maloval s dětmi ve válkou zničeném Sarajevu. Z dětských prací vznikla výstava, která přes česká města a švédský Gotterborg doputovala do Českého centra v Bruselu. V roce 2003 a 2004 vystavoval opět ve Spojených Státech – v Kalifornii a Washingtonu soubor pláten s názvem Dveře. V tu dobu převzal odpovědnost za vedení humanitární organizace ADRA v České republice. Jeho tvorbu druhé poloviny prvního desetiletí jednadvacátého století silně ovlivnily pracovní cesty do jihovýchodní Asie především po tragické vlně tsunami, jež zničila tisíce kilometrů jihovýchodní Asie. Příležitostně ilustruje knihy a věnuje se rovněž koláži. V roce 2009 vystavil svou kolekci pláten u příležitosti předsednictví České republiky v Evropské unii v Berlaymontu v Bruselu. Plátna byla k vidění rovněž v Divadle bez zábradlí v Praze.

 

Jakub Kudrna ( 1985 )

Narodil se v Praze, konkrétně ve Vršovicích, které považuje za jednu z nejkrásnějších čtvrtí Prahy. Dětství prožil ve Vršovicích, Kobylisých, Modřanech, Choceradech a v Kostelci nad Labem. Vystudoval Střední průmyslovou školu sdělovací techniky – konkrétně obor Obrazová a zvuková technika, technologicko-organizační zaměření a po maturitě nastoupil do nejrozličnějších zaměstnání. Jistou výjimkou bylo jeho přijetí na Divadelní fakultu Akademie múzických umění, obor Režie a dramaturgie činoherního divadla, kde vydržel z osobních důvodů pouze necelý jeden semestr. To mu však nebrání se nadále věnovat všem jeho koníčkům – režii, literatuře, šachu a výtvarnictví. Sám sebe nepovažuje za malíře, neboť se všemu stále učí za vydatného přispění pana Jana Bárty. V současné době je zaměstnán jako bankovní úředník, působí v Divadle bez zábran a v Divadle bez Hranic, jeho text převzala skupina Mashina a hraje závodně šachy za TJ Sokol Praha Vršovice.

20.2. 19:30 vernisáž

Výstava bude volně přístupná vždy ve středu (19-22 hod.)

Nepravidelně ve čtvrtek, pátek odpoledne a v neděli kolem poledne

po dohodě s některým z pracovníků Samaří.

 

16.1. - 17.2. Obraz jedna báseň

Výstava vizuální poezie Ralfa Mošta

*5.10.1982 v Jihlavě, absolvent Pedagogické fakulty UK Praha, obor Čj-Vv.

Spojení jazyka a výtvarna vyústilo v tvorbu vizuální poezie čili obrazových básní.

Obrazové básně vznikají tam, kde se poeticky nabitý text formuje nejen na základě gramatiky, ale i na základě vztahů v ploše (případně v prostoru). Nejjednodušším příkladem je tvorba kaligramů - básní psaných do plošných obrazců, např. jako srdce, strom či spirála. Ale obrazová báseň nemusí tvořit jasné obrazce, může si hrát s napětím mezi literárním významem slov (či písmen) a s jejich grafikou - např. z písmena T se stává kříž, z planety se stane písmeno O, pod jiným úhlem pohledu se ze znaků čínského písma stává česká věta. Jde tedy o hledání přesahu - co se nedá říct jenom slovy (nebo příliš mnoha slovy), dá se říct pomocí pár vztahů mezi slovy na ploše obrazu.

16.1. 19:00 vernisáž

13.2. 19:30 Komentovaná prohlídka s autorem, autorské čtení básní, exkurze do historie vizuální poezie. 

Výstava bude volně přístupná vždy ve středu (19-22 hod.)

Nepravidelně ve čtvrtek, pátek odpoledne a v neděli kolem poledne

po dohodě s některým z pracovníků Samaří.

 

21. 11. - 16.1. Beznadějný romantik

Výstava kreseb Aleše Nováka

*21.12.1979 v Chomutově, absolvent fakulty architektury TU Liberec.

Student posledního ročníku VŠUP, ateliér socha I - prof. Kurt Gebauer.

"Baví mě balancovat na hranici realistického zobrazení a abstrakce, pohrávat si s interpretací starých krajinářů. Zkoušení různých technik je pro mě zároveň platformou pro zkoumání média malby obecně.

Názvem výstavy "Beznadějní romantik" se škrtnutým "Bez" jsem chtěl jednak poukázat na svůj "nenapravitelný" - "beznadějný" návrat k jakési "romantické" krajině a zároveň na obsah maleb a kreseb, které na někoho mohou působit beznadějným dojmem, ale zároveň je v nich, jak věřím, ukrytá naděje, která přichází potichu, nevtíravě, ale zato opravdově. Touto nadějí se stal pro mě osobně Ten, kterého právě v přírodě často vnímám nejsilněji, i když ho nevidím očima".

Samostatné výstavy: 

2006 bytosti, ZOO Jihlava 

2008 Hlavový kontext, ÚMCH AVČR

2009 krajina, městská knihovna Opatov

2010 kláda, galerie 207, VŠUP Praha

2010 domácí sochy, galerie Jelení

Při vernisáži hudbou doprovodí Jan Voborský - jazzová kytara.

 

Výstava bude volně přístupná vždy ve středu (19-22 hod.)

Nepravidelně ve čtvrtek, pátek odpoledne a v neděli kolem poledne

po dohodě s některým z pracovníků Samaří.

 

19. 9. - 7.11. Šumavské jahody

Výstava grafik Ladislava Sýkory

Ladislav Sýkora se narodil roku 1964 v Plzni. V 80. letech navštěvoval v Plzni výtvarné kursy M. Tázlera i jiných výtvarníků. Od r. 1992 žije v Dešenicích na Šumavě a je zaměstnán v Galerii Klatovy – Klenová jako správce.

Zpočátku se věnoval malbě, na sklonku 80. let pro sebe objevuje techniku linorytu, od pol. 90. let užívá vlastní techniku – kombinaci linorytu s monotypem, která mu umožňuje užívat pestřejší barevnou škálu. Vytváří i drobné plastiky ze dřeva a kovu.

Samostatně vystavuje od roku 1991 (Plzeň, Klatovy, Praha, Cheb, Český Krumlov, Domažlice, Prostějov, Litvínov, Boskovice, aj.), v Německu (Schönsee, Sulzbach Rosenberg aj.), zúčastnil se řady projektů a přehlídek (Pasov, Wijk am See, Řím).

 

Při vernisáži hudbou doprovodí Jill Trio - Tango Nuevo.

 

Výstava bude volně přístupná vždy ve středu (19-22 hod.)

Nepravidelně ve čtvrtek, pátek odpoledne

a v neděli kolem poledne - po dohodě s některým z pracovníků Samaří.

 

9. 5. - 30. 6. Bytosti a znamení

Výstava kreseb Martiny Špinkové

Martina Špinková se narodila roku 1959 v Praze. Po gymnáziu studovala na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze v ateliéru knižní kultury a písma. Od roku 1984 se věnuje volné a užité grafice, ilustraci a výtvarné redakci. Ilustrovala více než 50 knih, velkou část pro německá nakladatelství (DBV München, Echter), ilustrace dále publikovala ve Francii, Anglii, Belgii, Rakousku, Maďarsku, Slovinsku a Polsku. Vydala tři básnické sbírky: Za plotem noc, V koni křídla a Před andělem strom. V České republice spolupracuje s nakladatelstvím Doron, dále s nakladatelstvím Portál a s Karmelitánským nakladatelstvím. Od roku 2003 působí také jako ředitelka Hospicového občanského sdružení Cesta domů.

S mužem Štěpánem má sedm dětí a žije v Praze.

Zdroj:

www.spinkova.cz

Při vernisáži hudbou doprovodí

Tereza Špinková (violoncello) a Eva Riebová (klavír).  

 

11. 4. - 7. 5. Výstava mladých fotografů

Vystavují:

Kamila Beranová,

Kryštof Čížek,

Lucie Drábková,

Karel Havlík,

Jana Hušková,

Tereza Turková,

Tereza Krausová,

Kryštof Verner,

Magda Vopařilová,

Klára Vyhnánková.

 

 

 

11. 1. - 7. 3. Brána naděje - výstava fotografií

Prof. Mgr. Jindřich Štreit

Narozen 5. září 1946 ve Vsetíně. Fotograf, vysokoškolský pedagog, kurátor a organizátor kulturního života. Vystudoval gymnázium v Rýmařově (1960-1963) a Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1974–1977 absolvoval Školu výtvarné fotografie při ústředním výboru Svazu českých fotografů v Brně. Od roku 1967 realizoval přes 850 samostatných výstav v řadě zemí Evropy i v zámoří. Vyhlášenou formou neoficiální kultury se staly v osmdesátých letech jeho vernisáže českých a slovenských umělců na Sovinci, ve kterých se svou ženou pokřačovali až do roku 1997. V rámci pedagogické činnosti mimo jiné pro studenty pravidelně připravuje s kolegy z Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě fotografické dílny a především dlouhodobé fotografické projekty, jež mapují běžný život ve městech i na vesnicích. Od roku 1990 část své práce soustavně věnuje podpoře humanitární a charitativní činnosti. Za svoje fotografie získal řadu domácích i mezinárodních ocenění.

Zdroj:

www.jindrichstreit.cz

Zde si můžete prohlédnout videozáznam z vernisáže:

www.youtube.com/praguediary 

 

23. 11. 2011 - 5. 1. 2012 Úzká brána, grafiky a sochy

Malíř, grafik a ilustrátor Aleš Lamr

Narozen 12.6. 1943 v Olomouci v rodině usazené v několika generacích v Litovli, z rodu kamnářů a keramiků, kteří jsou v tomto oboru podnes činní. V letech 1960 – 64 vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu, oddělení prostorového výtvarnictví v Brně, u prof. J.A. Šálka Významnější cesty do ciziny uskutečnil v letech 1969 do Švédska, 1975 do Francie, 1979 do USA, potom častější cesty po západní Evropě. Je činný také jako sochař a keramik. Realizoval řadu významných prací v architektuře.

Zdroj:

www.lamr.cz